32 gemeenten praten over doop en lidmaatschap

Op 12 en 13 juni werden er in Vianen en Meppel twee gespreksavonden gehouden over het thema Doop en Lidmaatschap. In totaal waren daar 32 gemeenten uit ABC en Unie vertegenwoordigd. Een terugblik.

Hier ging het over

In het voorjaar van 2018 is een werkgroep ingesteld door de besturen van ABC Gemeenten en Unie van Baptistengemeenten om te onderzoeken op welke manier doop en lidmaatschap zich verhouden in de verschillende gemeenten. Het gaat om gemeenten die in de situatie van de voorgenomen fusie onder één kerkgenootschap zullen vallen en op dit moment verschillend met dit onderwerp omgaan.

Drie opties

Op basis van onderzoek naar de bijbelse en historische achtergrond en naar de praktijk in gemeenten gaf de werkgroep drie opties ter bespreking:

  1.  Doop en lidmaatschap worden ontkoppeld. Gemeenten onderschrijven de statuten van ABC en Unie en zijn plaatselijk vrij in wie er al dan niet als lid toetreedt tot betreffende gemeente. De doop door onderdompeling op geloof wordt onderwezen en gevierd.
  2. Doop en lidmaatschap zijn gekoppeld voor alle leden van de lokale gemeenten. Gemeenten die doop en lidmaatschap niet koppelen vanuit missionaire motieven, kunnen geassocieerd lid van het kerkgenootschap ABC en Unie zijn, met dezelfde rechten en plichten behoudens stemrecht over statuten.
  3. Doop en lidmaatschap zijn specifiek gekoppeld voor raadsleden en voorganger van de lokale gemeente. Gemeenten stellen doop en lidmaatschap verplicht voor geestelijk leidinggeven en in ieder geval voor raadsleden en voorganger.

Vianen – een vierde optie

Circa twintig personen uit dertien gemeenten hadden op 12 juni een open, levendig en samenbindend gesprek over de betreffende adviesnota. Denkend aan wat landelijk nodig is en wat goed is voor plaatselijke gemeenten werd – naast de drie mogelijke afspraken uit de nota – kwamen de deelnemers gezamenlijk tot een vierde optie die een ruime instemming kreeg. De basis daarvoor was het gezamenlijke verlangen dat eigen jeugd, nieuwe gelovigen en medechristenen met kerkelijke achtergrond zich laten dopen en verbinden met de plaatselijke gemeente. Plaatselijke gemeenten zouden dat moeten uitwerken in een duidelijk beleid rond én doop én lidmaatschap.

Meppel

In Meppel waren een dag later negentien gemeenten vertegenwoordigd voor een zelfde gesprek over het voorliggende document. Aspecten die aan de orde kwamen, waren onder meer attestatie (wat als gemeenteleden door verhuizing in een andere baptisten- of CAMA-gemeente terechtkomen waar het anders is georganiseerd en ze opeens geen lid kunnen worden omdat ze niet op belijdenis zijn gedoopt?) en: wat moet het landelijk kerkgenootschap regelen en wat valt onder de autonomie van elke plaatselijke gemeente? De vierde optie die in Vianen tot stand kwam, zoals hierboven beschreven, werd ook met deze groep besproken – en ook hier leek een meerderheid voor die optie te voelen.

Vervolg

De gedachten en aanbevelingen vanuit Vianen en Meppel worden aan de besturen van ABC en Unie voorgelegd, waarna de werkgroep haar werkzaamheden beëindigt. De besturen en de Commissie van Eenheid zullen begin juli opnieuw over het onderwerp en de resultaten van de gespreksavonden spreken en vervolgens de gemeenten informeren.

1 reactie

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.