Brief besturen over fusietraject ABC-Unie

Nu de ledenvergaderingen van ABC en Unie hebben ingestemd met de intentieovereenkomst worden er vervolgstappen gezet in de richting van een fusie. De besturen lichten dit vervolg toe in een brief.

Beste broeders en zusters,

In november hebben de ledenvergaderingen van ABC en Unie met ruime meerderheid ingestemd met de door de besturen voorgelegde Intentieverklaring en Samenwerkingsovereenkomst. Daarmee zijn we in een nieuwe fase gekomen van samenwerking, op weg naar een fusie. Beide besturen zijn dankbaar voor de grote steun vanuit de gemeenten voor dit proces. Met deze brief willen we u graag informeren over de vervolgstappen die nu worden genomen.

De komende jaren zullen er nog veel praktische, technische en inhoudelijke zaken moeten worden uitgewerkt. Ook is er nog aandacht nodig voor onderwerpen die de identiteit raken.

Stuurgroep en werkgroepen

Om dat alles in goede banen te leiden, is er inmiddels een fusiecommissie in het leven geroepen, bestaande uit Richard Santinge en Jurgen Lindenhols uit het ABC-bestuur en Joeke van der Mei en Geertje Plug uit de Unieraad. Piet Overduin, oudste in ABC-gemeente Kaleb in Teylingen, heeft toegezegd als onafhankelijk voorzitter te willen fungeren. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van organisaties in fusie- en verandertrajecten. Albrecht Boerrigter, Algemeen Secretaris van de Unie, treedt op als secretaris.

Daarnaast zijn er vijf werkgroepen gevormd die zich met specifieke onderwerpen bezig zullen houden. Het gaat om de volgende werkgroepen:

  1. Doop en lidmaatschap – Deze werkgroep was al met onderzoek begonnen en hoopt in januari een eerste rapportage met bevindingen te presenteren.
  2. Internationale verhoudingen – Deze werkgroep zal zich buigen over de internationale verbanden waar beide organisaties in participeren.
  3. Financiële kaders – Deze werkgroep bereidt de financiële kant van een fusie voor.
  4. Bestuur en organisatie – Deze werkgroep zal zich bezighouden met alle keuzes die gemaakt moeten worden over de bestuurlijke en organisatorische vorm van de fusieorganisatie.
  5. Erkenning voorgangers – Deze werkgroep heeft tot taak om de ordinatie (ABC) dan wel beroepbaarstelling (Unie) van voorgangers op elkaar aan te laten sluiten.

Voor bijna alle werkgroepen zijn voldoende deelnemers gevonden, zodat zij in januari van start kunnen gaan. Uiteraard is er in alle werkgroepen sprake van een evenwichtige verdeling van Unie- en ABC-mensen. Geweldig dat zo veel mensen hier hun tijd en bekwaamheden voor in willen zetten!

Ledenvergaderingen

Net als in het traject tot nu toe willen we zorgvuldig blijven omgaan met alle keuzes die in het proces gemaakt moeten worden. We streven ernaar dat alle werkgroepen voor de zomer een meningsvormend document af hebben, dat in de ledenvergaderingen in het najaar van 2019 zal worden besproken. Vervolgens zullen de reacties en suggesties vanuit de ledenvergaderingen worden verwerkt in concrete voorstellen waarover in een daarop volgende ledenvergadering wordt gestemd. Uiteindelijk wordt elke beslissing dus genomen door de leden.

In het licht van de eveneens goedgekeurde Samenwerkingsovereenkomst bouwen we ondertussen de samenwerking op het gebied van onder meer regionaal werk en het Baptisten Seminarium verder uit.

We vragen u voor het proces en voor de stuurgroep en werkgroepen te blijven bidden. Ook maken we van de gelegenheid gebruik om u en uw gemeente gezegende feestdagen te wensen.

Hartelijke groet,
Besturen Unie en ABC

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.