Aanmelden Mijn ABC

  • Geef aan bij welke kerkelijke gemeente u bent aangesloten.
  • Bijvoorbeeld: muziek, gemeentezorg, kinderwerk, jeugdwerk. Als u geen taak heeft kunt u invullen: gemeentelid.