nov 15

Najaars-ALV in Amsterdam

Op 15 november vindt de ALV van de ABC Gemeenten plaats in Amsterdam.

’s Morgens heeft de Unie haar Algemene Vergadering, ’s middags is er een viering van de Unie samen met de ABC en ’s avonds houdt de ABC Gemeenten haar Algemene Ledenvergadering.