dec 11

ABC bestuur en Commissie van Eenheid + beide besturen

ABC bestuursvergadering: 10 u tot 12 uur
Commissie ven Eenheid en gezamenlijke besturen: 12.30 u. tot 15 u.
Unieraad: 15 u. tot 17 u.