jan 27

Gezamenlijke regiodag West Unie en ABC

De datum en plaats van de eerste gezamenlijke regiodag staat vast! Op 27 januari 2018 wordt de Regiodag West gehouden, bestemd voor ABC – en Uniegemeenten in ZuidWest- en NoordWest-Nederland. Een dag van inspiratie, toerusting en verbondenheid.

Welkom bij ABC-Aalsmeer op zaterdag 27 januari 2018 van 9.30 tot 15.00 uur.