ALV

Algemene Ledenvergadering

Het belangrijkste bestuursorgaan van ABC gemeenten is de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten gemeenten bij ABC gemeenten. Twee keer per jaar, in de maanden april en november, wordt een ALV gehouden. Tijdens een ALV wordt door de afgevaardigden gestemd over belangrijke beleidsdocumenten, de begroting en de jaarrekening, nieuwe bestuursleden en gemeenten die zich willen aansluiten bij ABC gemeenten. Doorgaans presenteert zich op de ALV één van de bij ABC gemeenten aangesloten gemeenten. Verder worden algemene ontwikkelingen binnen het kerkgenootschap door de afgevaardigden besproken.