Baptistengemeente Meppel zoekt voorganger

De Baptistengemeente Meppel heeft een vacature voor een verbindende voorganger voor 0,6 fte, met de mogelijkheid voor uitbreiding met andere taken in de gemeente (max. 1,0 fte). Reageren kan tot 8 november.

WIE WIJ ZIJN

De Baptistengemeente Meppel is een evangelisch georiënteerde baptistengemeente. De gemeente is gezegend met veel gezinnen, tieners en kinderen. De leiding berust bij de oudstenraad. Behalve de voorganger is er een jeugdwerker (voor twee dagen per week) en een zorgwerker (twee dagen in de week).

DE TAKEN

Wij verwachten het volgende van de voorganger:
1. Verbinding brengen in de gemeente
De voorganger geeft, samen met andere leden van de raad, leiding aan het implementeren van een nieuwe visie voor de gemeente. Hij enthousiasmeert de gemeenteleden voor God en de kerk en stimuleert en motiveert gemeenteleden om de verschillende taken en functies op een goede wijze vervullen. Hierbij is het coachen van gemeenteleden bij hun taken is van groot belang.
2. Zorg hebben voor de gemeente
De voorganger staat midden in de gemeente en functioneert als herder. Als mensen-mens brengt hij verbinding en is hij betrokken bij bijzondere omstandigheden (huwelijk, stervensbegeleiding, etc.). Hij werkt daarbij nauw samen met de zorgwerker en de jeugdwerker.
3. De gemeente wijzen op Christus
De voorganger draagt bij aan het geestelijk ‘voeden’ van de gemeente. De focus hierbij ligt op de uitleg en toepassing van de Bijbel om hierdoor de Heer Jezus centraal te stellen in de gemeente en geestelijke groei te bevorderen bij een ieder. Dit gebeurt door het verzorgen van ten minste één spreekbeurt per maand op zondag, het verzorgen (of laten verzorgen) van ander Bijbels onderwijs en het geven van onderricht over doop, avondmaal, etc. De voorganger heeft de gave om de jeugd aan te spreken en leeft naar hij spreekt.

WIJ ZOEKEN

1. Wij zoeken een wedergeboren en op grond van zijn geloof gedoopte christen, die overtuigd is dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, die een gedegen kennis van de Bijbel heeft en vanuit de Bijbel en zijn geloof leeft. De voorganger stelt de Heer Jezus centraal in zijn leven.
2. De voorganger onderschrijft de grondslag van de Baptistengemeente Meppel en het functioneren hiervan, zoals verwoord en vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
3. De voorganger is in staat om, samen met de raad en de andere gemeentewerkers, leiding en richting te geven aan de gemeente. Hij is in staat om de gemeente te motiveren voor de nieuwe visie, weet de talenten die er in de gemeente zijn aan te boren en kan goed delegeren en coachen.
4. De voorganger is een mensen-mens, is bewogen met wat andere mensen beleven en ervaren en beschikt over goede sociale vaardigheden, waaronder het vermogen om samen te werken.
5. De voorganger werkt gestructureerd en transparant, communiceert helder, is in staat om planmatig te werken en komt gemaakte afspraken na.
6. De voorganger is een bekwaam en geïnspireerd leraar met de gave om de Bijbel uit te leggen en op een diepgaande en aansprekende manier uit te leggen en toe te passen.
7. De voorganger woont in of in de directe omgeving van Meppel, of is bereid om zich na aanstelling daar te vestigen.

VEREISTE OPLEIDING EN ERVARING

1. Minimaal hbo werk- en denkniveau.
2. Relevante theologische opleiding.
3. Aantoonbare ervaring met samenwerken en coaching en affiniteit met het leiden van veranderingsprocessen.

WIJ BIEDEN

Wij bieden een aanstelling voor drie dagen per week (0,6 fte) op basis van een 40-urige werkweek. Afhankelijk van de capaciteiten van de kandidaat en de omstandigheden, bestaat wellicht de mogelijkheid om de functie uit te breiden met andere taken in de gemeente (met maximaal 0,4 fte). Het precieze werkpakket wordt in overleg met de kandidaat nader bepaald in afstemming met de raad van de Baptistengemeente Meppel.

Het salaris wordt bepaald op basis van de opleiding, ervaring en kwaliteiten van de kandidaat en ligt in de bandbreedte tussen € 3.200 bruto per maand tot maximaal € 4.750 bruto per maand op basis van een voltijds dienstverband. Aanvullend wordt eenmaal per jaar een vakantietoeslag uitgekeerd ter hoogte van 8% van het uitgekeerde jaarsalaris.

De arbeidstijden worden flexibel ingevuld, wat inhoudt dat langere werkweken en gewerkte uren kunnen worden gecompenseerd door kortere werkweken (tijd voor tijd beginsel). Overuren leiden niet tot uitbetaling van overwerk. De werktijden worden in goed overleg ingevuld met de voorzitter van de oudstenraad. De voorganger heeft recht op 24 vakantiedagen per kalenderjaar bij een voltijds dienstverband, of een evenredig deel daarvan bij een deeltijd dienstverband.

De arbeidsovereenkomst wordt vooreerst aangegaan voor een periode van maximaal twee jaar. Bij gebleken ‘match’ met de gemeente en bij goed functioneren behoort continuering op basis van een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.

Autokosten in het kader van de functie worden gedeeltelijk vergoed, met een maximum aantal kilometers per maand. Daarnaast ontvangt de voorganger een maandelijkse vergoeding voor telefoonkosten, kantoorkosten en representatiekosten.

PROCEDURE

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad, tel. (088) 18 000 81.

U kunt uw interesse in deze vacature schriftelijk kenbaar maken door deze vóór 8 november 2018 per e-mail te sturen aan BGM.sollicitaties@gmail.com. Graag lezen wij in uw brief uw motivatie voor deze functie en ontvangen wij tevens uw curriculum vitae.

De selectieprocedure is als volgt. Op 24 november en 1 december 2018 zal (in Meppel) een eerste gespreksronde plaatsvinden met een sollicitatiecommissie. Uiterlijk op 17 november 2018 hoort u of u hiervoor wordt uitgenodigd. De uitkomsten van de eerste gespreksronde zullen uiterlijk op 15 december 2018 aan de kandidaten worden gecommuniceerd. Op basis hiervan zullen een of meer kandidaten worden uitgenodigd voor een nadere kennismaking met de gemeente. Hiertoe zullen in januari en eventueel februari 2019 nadere gesprekken plaatsvinden. Tevens kan in deze periode aan de kandidaten gevraagd worden om aan een assessment deel te nemen. De procedure beoogt om uiterlijk in april 2019 tot een definitieve keuze te komen. Het dienstverband zal dan, D.V., in of vlak na de zomerperiode van 2019 kunnen ingaan.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.