Onderwijs

Mentorplan
Het eerste discipelschapsplan van onze Chinese CAMA gemeente. Latere papers bouwen hier op voort, zijn holistischer en minder cognitief. Bouwt voort op Discipelschapsplan, focust op de rol van de mentor.

Terug naar ABC kennisdelen