Gemeente als organisatie

Als gemeente heb je heel wat praktische zaken te organiseren. Denk aan: statuten, arbeidscontracten, salariszaken, zaken rond ziekteverzuim en dergelijke. Hieronder allerlei documenten die hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Privacywetgeving (AVG)
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Elke gemeente krijgt hiermee te maken. Deze Europese wetgeving wordt in de hele Europese Unie ingevoerd. Het heeft invloed op de manier van registreren en bewaren van gegevens.

Kerk en veiligheid 
Tijdens de ALV van 18 april 2017 gaf Rob van den Broek, lid van ABC-Drachten, heldere voorlichting over BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) in de kerk aan de hand van onderstaande punten. Hij is graag bereid mee te denken over de situatie rond en de toepassing van de wettelijke verplichtingen rond BHV in uw gemeente.

Hierbij treft u aan een document kerk en veiligheid dat door het CIO is opgesteld is in verband met de terroristische dreiging tegen kerken.

Arbo en ziekteverzuim
Voorgangers en kerkelijke werkers staan voor grote uitdagingen. Er wordt veel van hen gevraagd. Hoe blijven zij vitaal en wat is er mogelijk als ze toch uitvallen? Perspectief is een arbodienst en gespecialiseerd in ziekteverzuim in kerkelijke gemeenten.
Op zoek naar hoogstaande verzuimbegeleiding voor uw voorganger of kerkelijk werker?
Perspectief is specialist voor zorg in kerkelijke gemeenten.
Neem contact op met Peter van den Berg via petervandenberg@perspectief.eu of bel 0341-438700.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd kerkelijk werker

Gaven- en passietest
Er zijn goede boeken over het vinden van een taak in Gods Koninkrijk die past bij iemands talenten, en diverse gaventests. Met onderstaande vier vragen plus droombeschrijving tijdens een introductiecursus of – gesprek kunnen mensen die aarzelen welke taak/bediening bij hen past eenvoudig voorsorteren en van daar uit in een gesprek met een leidinggevende van de gemeente verder praten

Juridische vorm van een Evangelische gemeente
Deze notitie heeft tot doel om aan te geven welke juridische vorm door een evangelische gemeente kan worden gekozen, om te gaan functioneren. Daarvoor komen twee typen rechtspersonen in aanmerking, namelijk de stichting en het kerkgenootschap. De verenigingsvorm wordt niet gebruikt.

Modelstatuten ABC gemeente

Rechtspositie kerkelijk werker / predikant

Overeenkomst voor voorgangers

Teamevaluatie
Aan de hand van zes vragen kan een team (raad,werkgroep, kring, etc) zichzelf evalueren op gebied van samenwerking, communicatie, geestelijke gerichtheid.

Terug naar ABC kennisdelen