Oudsten en Diakenen

Zelfevaluatie raad of team

Zelfevaluatie raad of team

Trainee-schap binnen de oudstenraad

Voorstel trainee-schap

Ingezegening Oudsten

Download Inzegening Oudsten parousia Almere

Download Inzegenen Oudsten oktober 2016

 Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Ethische situaties en overige situaties

Op de ABC-toerustingsdag voor (nieuwe) oudsten behandelde Gerard van der Schee dit onderwerp aan de hand van een casus. De zeven stappen komen uit het boek Moral choices van Scott Rae.

Leidinggeven in ethische situaties

Hoe geef je vorm aan diaconale hulp aan gemeenteleden en in overige situaties?

 

 

Terug naar ABC kennisdelen