Voorganger

Voor zowel voorgangers als voorgangers in opleiding vind je hier waardevolle informatie.

Inzegening voorganger

Voorbeeld formulier inzegening voorganger:
Inzegening voorganger

Ordinatie
Ordinatie is in Nederland een niet of nauwelijks bekend begrip. Internationaal daarentegen is het een zeer bekend gegeven binnen diverse denominaties, waaronder de Baptisten en de Christian & Missionary Alliance. Internationaal wordt er na ordinatie gesproken van een ‘ordained minister’ of ‘reverend’. In veel gevallen mag slechts een geordineerde voorganger de sacramenten bedienen of een huwelijk sluiten. Ordinatie is een soort van ‘kwaliteitskeurmerk’ waarmee de roeping, ervaring en theologische kennis van een voorganger worden bevestigd.

TRAJECT TOT ORDINATIE?
Zittende voorgangers die voor ordinatie in aanmerking willen komen, dienen dit traject in te gaan door
(1) zich te laten superviseren (hier kan in samenwerking met het Baptistenseminarium vorm aan worden gegeven) en
(2) een verzoek bij het COTA in te dienen voor een aanbeveling.
Daarnaast wordt de kerkelijke HBO gevolgd aan het Baptistenseminarium met een totale studiebelasting van 60-75 ects (60×28 studiebelastingsuren is 1680 uur). In de folder worden een aantal kernvakken beschreven.
Zie verder de Studiegids op www.baptisten.nl/seminarium.
Neem voor een traject op maat, waarin eerdere studies en praktijkervaring kunnen leiden tot vrijstellingen, contact op met de rector van het seminarium, drs. Teun van der Leer, teun.vanderleer@baptisten.nl, 020-2103024

Algemeen beschaafd charismatisch de balans van The Fourfold Gospel
Een lezing over het hoe en of we als ABC-gemeenten charismatisch kunnen zijn
Door: Rocco Rausch, 21 september 2013

Stappenplan bij problemen raad-voorganger
Dit is een mogelijke route voor probleemoplossing in de gemeente tussen voorganger en raad, waar a).de raad geen eenheid is; b). de raad partij vormt t.o. iemand/een groep in de gemeente en men er intern niet meer uitkomt.

Toerusten nieuwe oudsten
Op de ABC-toerustingsdag voor (nieuwe) oudsten behandelt Gerard van der Schee dit onderwerp aan de hand van een casus. De zeven stappen komen uit het boek Moral choices van Scott Rae.

Zorg voor voorganger en gemeente

Terug naar ABC kennisdelen