Gebedspunten voor de komende maand

Nieuws of gebedspunten uit uw gemeente

Als u nieuws uit uw gemeente of bepaalde gebeds- of dankonderwerpen, wilt delen met de andere aangesloten ABC gemeenten, dan kunt u dat doen door contact op te nemen met ons kantoor: kantoor@abcgemeenten.nl. We kunnen dan via de nieuwsbrief het onderwerp bekendmaken bij de andere ABC gemeenten.

Gebedspunten van ABC Gemeenten

Het bestuur van ABC Gemeenten wil deze nieuwsbrief gebruiken om ook enkele gebedsonderwerpen met elkaar te delen. Juist in het gezamenlijk gebed voor elkaar kunnen we de kracht van ons kerkgenootschap tonen.

Deze maand zijn er de volgende gebedsonderwerpen:

* Bid voor 2017, het jaar waarin we leven. We leven in een wereld met steeds meer onzekerheden. Dank dat de Here God, de schepper van hemel en aarde,  alles in Zijn Hand heeft. Bid voor met name voor de christenen die vervolgd worden.

* Bid voor de nog komende regiobijeenkomsten. Bid voor een goede opkomst en dat de bijeenkomsten inspirerend mogen zijn voor het kader van de gemeenten.

* Bid voor het bestuur van ABC Gemeenten. Dat het bestuur in wijsheid een beleid kan ontwikkelen, waarin de aangesloten gemeenten worden aangemoedigd en gefaciliteerd om in het Nederland van 2017 het evangelie van Jezus Christus duidelijk te laten klinken.

* Bid voor een bemoedigende algemene ledenvergadering op 19 april a.s. in Doorn. Dat we in eenheid en verbondenheid met elkaar, de onderwerpen kunnen bespreken die ons kerkgenootschap aangaan.

* Bid voor groei van onze aangesloten gemeenten. Dat mensen tot geloof mogen komen en dat ze in onze gemeenten een rustplaats mogen ervaren, waarin ze zich welkom weten en kunnen gaan groeien in hun geloof.

* Bid voor het proces van samengaan van ABC Gemeenten met de Unie van Baptistengemeenten. Regelmatig passeren “spannende momenten” in dit proces. Bid om wijsheid voor het vervolg.

* Bid voor al de voorgangers, kerkelijk werkers, oudsten en diakenen dat ze met blijdschap de bediening in hun gemeente mogen vervullen, waartoe zij zich geroepen weten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *