Internationaal

In 2018 is Turkije land van het jaar binnen ABC Gemeenten.

Een groot deel van het boek Handelingen en de brieven van Paulus speelt zich af in Turkije. Ooit was het een land waar veel gemeenten waren die Christus kenden. Nu is het land bijna uitsluitend islamitisch. Er zijn er weinig gemeenten en het evangelisch getuigenis is schaars. Toch zien we sporen van hoop. Er ontstaan kleine lokale gemeente waar Turken Jezus volgen.

Nieuwe gemeenten

De Unie van Baptistengemeenten en ABC gemeenten zijn bezig in een proces van intensievere samenwerking. We vinden zending belangrijk en willen daarom gezamenlijk gemeentestichting in Turkije voor het voetlicht brengen. Via de internationale verbindingen zijn er directe contacten met een aantal recent gestarte Turkse gemeenten.

Deze gemeenten hebben het zwaar, vanwege de ingewikkelde situatie waar het land zich in bevindt. Toch houden de Turkse gemeenten vast aan God. Zij hebben als speerpunt om nieuwe gemeenten te stichten en zo het getuigenis van Jezus in Turkije te laten klinken. Daarin ligt veel werk: training van leiders, het discipelen van mensen, het uitreiken naar de jeugd en het werk onder vluchtelingen.

Bidden, geven, gaan

In 2018 willen we ons samen met de Unie van Baptistengemeenten gezamenlijk inzetten voor de gemeenten in Turkije. Er zijn mogelijkheden om te bidden, te geven en te gaan.

Help je mee?

Wil je ons helpen in de steun aan jonge gemeenten in Turkije? Dat kan! Je kunt een gift overmaken via het doneerformulier t.n.v. ‘Gemeentestichting Turkije’ op www.cama.nl.


Project 2016 en 2017 voor Syrië

In 2016 en 2017 was Syrië land van het jaar binnen de ABC Gemeenten en zetten we ons in voor

   1. hulp in Syrië zelf (er zijn 22 CAMA gemeenten).
   2. hulp aan Syrische vluchtelingen in naburige landen. OM heeft een project lopen in samenwerking met een plaatselijke CAMA gemeente. OM heeft plek voor vrijwilligers!
   3. hulp aan Syrische vluchtelingen in Nederland.
  1. Bekijk hieronder een filmpje:

Wilt u nog doneren voor de steun aan Syrië? Dan kunt u uw gift overmaken via het doneerformulier t.n.v. ‘Help Syrië’ op www.cama.nl.

Alvast hartelijk dank.