Gezocht: geestelijk verzorger Bonaire

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) zoekt een protestantse geestelijk verzorger voor de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) op Bonaire voor 0,8-1 fte. 0,4 fte daarvan wordt ingevuld als coördinator van de geestelijke verzorging en vrijwilligers JICN. De zendende instantie is de Verenigde Protestantse Gemeente Bonaire (VPGB).

Ook mensen die justitieel zijn ingesloten moeten hun godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij kunnen belijden en beleven. Geestelijk verzorgers bij de JICN, onderdeel van de RCN, geven invulling aan deze maatschappelijke opdracht.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar met een mogelijke verlenging voor de projectduur van totaal maximaal 4 jaar. Na afloop van het eerste jaar wordt het functioneren van de geestelijk verzorger en de voortgang van de werkzaamheden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt besloten of het contract wordt verlengd voor de resterende drie jaar.

Functieomschrijving

 • Je staat als geestelijk verzorger justitiabelen van de JICN bij in hun godsdienst en levensovertuiging. Dat kan door het bieden van een luisterend oor, een troostend woord, een goed gesprek, hulp bij geestelijke dilemma’s en levensvragen en het organiseren van bijvoorbeeld kerk- en gebedsdiensten.
 • Je geeft als geestelijk verzorger de gedetineerden de bagage om hun leven, tijdens en na detentie, goed richting te geven. Dit doe je o.a. door het houden van intakegesprekken, individuele en groepsgesprekken, diensten en crisisinterventie. Je draagt bij aan de reflectie en morele ontwikkeling van justitiabelen. Je zet in op verbreding van hun maatschappelijk perspectief en op nazorgtrajecten waarbij (kerk)vrijwilligers en nazorgorganisaties zijn betrokken. Verder heb je een rol in de advisering van directie en personeel als het gaat om humane detentie en ethische vraagstukken.
 • Als coördinerend geestelijk verzorger leg je aanvullend contact met de andere geloofsgemeenschappen die actief zijn (of willen worden) binnen de JICN en coördineert de inzet van hun vrijwilligers binnen de inrichting. Samen met deze organisaties en haar betrokkenen zet de coördinator een pad uit om de geestelijke verzorging binnen de JICN te structureren en verder te professionaliseren. De coördinator stelt i.s.m. een werkgroep een aanvullend document op, met afspraken en de uitgangspunten voor de geestelijke verzorging binnen de JICN, in aanvulling op het bestaande grondslagendocument.

De werkgever

De RCN is een overheidsorgaan dat in 2010 is ontstaan en is onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid. Binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland werken ruim 900 medewerkers voor de ministeries die op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn gevestigd. Wij bedienen de burger vanuit verschillende departementen op uiteenlopende vakgebieden.

De organisatie

De JICN is een Justitiële Inrichting waar alle gedetineerden van Caribisch Nederland geplaatst kunnen worden. Er zijn 124 detentieplekken verdeeld over 7 afdelingen voor jong volwassenen, voor vrouwen, een huis van bewaring, isolatie complex, een gevangenis en een zorgafdeling. Ook verzorgt de JICN de arrestantenopvang. Kijk hier voor meer informatie.

Competenties

 • Integriteit
 • Inlevingsvermogen
 • Oordeelsvorming
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht

Overige vereisten

 • Universitair werk- en denkniveau
 • Je moet een zending kunnen ontvangen van de Verenigde Protestantse Gemeente Bonaire;
 • Opleidingsrichting en/of vakkennis: Afgeronde theologische studie.
 • Specifieke kennis en vaardigheden:
  Kennis van culturele achtergronden en geloofs- en levensovertuiging, juridische aspecten van vrijheidsbeneming;
  Globale kennis van psychopathologie en druggerelateerde problematiek;
  Kennis van de sociale kaart, vaardigheid in omgaan met de doelgroep binnen de detentiesituatie en met de inrichtingscontext van geslotenheid;
 • Beheersing van Nederlands, Papiaments en/of Spaans. Beheersing van Engels is een pre;
 • Woonachtig op Bonaire of bereidheid daar naar toe te verhuizen;
 • In het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.

De RCN biedt:

 • Een aanstelling 0,8 – 1 fte voor bepaalde tijd (1 jaar) met uitzicht op een verlenging voor de duur van het project (in totaal maximaal 4 jaar);
 • Een marktconform salaris, in aanloopschaal 11 en functieschaal 12 van minimaal $3.429,- en maximaal $5.056,- per maand bij een volledige werkweek van 39,5 uur;
 • Inschaling op basis van kennis en ervaring;
 • Een 13e maand van 8,33% van de bezoldiging met een minimum van $1.750,- op basis van een 39,5 urige werkweek;
 • Vakantiegelduitkering van 8,33% van de bezoldiging;
 • Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN;
 • 184 vakantie-uren (o.b.v. 39,5-urige werkweek);
 • Een verhuisregeling indien je vanuit het buitenland reageert.

Aanstellingseisen

 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist.
 • Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn.
 • Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang t.o.v. externe kandidaten.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, is het Nederlanderschap een vereiste.

Aansturing

Aanstelling en salariëring vindt plaats op lokaal niveau. De geestelijk verzorgers zijn in dienst bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). De inhoudelijke aansturing van de geestelijk verzorgers geschiedt door de hoofdaalmoezenier en de hoofdpredikant van de Dienst Justitiële Inrichtingen vanuit Europees Nederland. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de vakmatige ontwikkeling van de geestelijk verzorgers (professionaliteit, continuïteit en kwaliteit). De inhoudelijke aansturing en de ondersteuning bij de vakmatige ontwikkeling vinden plaats vanuit Europees Nederland.

De directeur JICN heeft een rol in de dagelijkse functionele aansturing op niet-inhoudelijk vlak. De directeur JICN heeft een wettelijk geborgde zorgplicht op het gebied van de geestelijke verzorging.

Meer informatie en solliciteren

Het volledige functieprofiel zoals opgenomen in Functie Gebouw Rijk vindt u hier.

Voor inhoudelijke informatie omtrent de vacature kunt u contact opnemen met: Jan-Gerd Heetderks, hoofdpredikant bij de Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Justitie & Veiligheid via j.heetderks@dji.minjus.nl.

Voor informatie over de procedure kunt u terecht bij Wibo de Vries, directeur JICN, tel. +599 715 9000.

Solliciteren kan tot 23 december 2020 door uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar vacature@rijksdienstcn.com. Vermeld vacaturenummer P&O2020_12_005.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.