Jongerenwerkersopleiding naar Evangelisch College

Op donderdag 18 april hebben de Wittenberg en het Evangelisch College een overeenkomst getekend waarin is vastgelegd dat met ingang van het studiejaar 2019-2020 de Jongerenwerkersopleiding van de Wittenberg ondergebracht wordt bij het Evangelisch College.

Jongerenwerkersopleiding

Achttien jaar geleden ging op de Wittenberg in Zeist het eerste jaar van de Jongerenwerkersopleiding – kortweg JWO – van start op initiatief van o.a. Sabine van der Heijden. Sindsdien heeft de JWO zich onder leiding van de huidige kerndocenten Jetteke Noordzij en Martin Tensen doorontwikkeld tot dé christelijke jongerenwerkersopleiding van Nederland. Studenten worden in een 2-jarig deeltijdprogramma opgeleid tot professioneel jongerenwerker die inzetbaar zijn in de kerk of christelijke (jongeren)organisatie. De opleiding telt inmiddels een groep van ruim 200 alumni die in binnen- of buitenland een taak vervullen of hebben vervuld in het jongerenwerk.

Van de Wittenberg naar het Evangelisch College

Interim-directeur Peter Oudshoorn van de Wittenberg licht de overgang van de JWO naar het Evangelisch College toe: “Toen vorig jaar het voortbestaan van de Wittenberg vanwege de teruglopende studentenaantallen onder druk stond, heeft ons bestuur de hervormde predikant ds. Pieter Both gevraagd te onderzoeken op welke wijze de JWO het best voortgezet zou kunnen worden. Uit zijn adviesrapport kwam het Evangelisch College als de meest geschikte partij naar voren om de opleiding bij onder te brengen. Het Evangelisch College biedt al een rijk pallet aan deeltijdopleidingen en cursussen aan op het gebied van Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat. Een jongerenwerkersopleiding zou hierop een logische toevoeging zijn. Omdat een voortgang van de JWO in de huidige vorm binnen de Wittenberg financieel niet meer haalbaar bleek en minder goed past bij de nieuwe koers die is ingezet, zijn we het gesprek met het Evangelisch College aangegaan. We zijn dan ook dankbaar dat zij het belang van deze prachtige opleiding direct onderschreven en bereid waren de opleiding voort te zetten.”
Algemeen-directeur Cees van Nes van het Evangelisch College onderschrijft dit: “Als Evangelisch College zien we de absolute noodzaak van goed opgeleide jongerenwerkers voor de kerk in Nederland. We zijn er daarom van overtuigd dat er bestaansrecht is voor deze opleiding, want de JWO is momenteel de enige beroepsgerichte christelijke jongerenwerkersopleiding in Nederland. We willen er daarom alles aan doen om het voortbestaan van de opleiding te waarborgen. Omdat de opleiding in de huidige opzet niet financieel rendabel is, zullen we een aantal praktische wijzigingen gaan doorvoeren en daarnaast een fondswervingsactie starten om zo de opleiding op langere termijn ook te kunnen blijven aanbieden.

Continuering van de opleiding

De huidige medewerkers Jetteke Noordzij en Martin Tensen verhuizen met de opleiding mee naar het Evangelisch College. Ook zullen de lessen in het komende overgangsjaar gegeven blijven worden in het gebouw van de Wittenberg in Zeist. Wat wel verandert is dat de eerste- en tweedejaarsgroepen samengevoegd worden tot één groep, er de mogelijkheid komt om de opleiding ook als toehoorder te volgen en dat de huidige overnachting op de Wittenberg in de nieuwe opzet komt te vervallen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie: www.evangelisch-college.nl/jwo.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.