Opleidingsaanbod ABC

Opleidingen

Studiepakket PREDIKANTSCHAP BINNEN ABC KERKEN

De ABC kerken en de Unie van Baptistengemeenten hebben samen een studiepakket ontwikkeld als aanvulling op de HBO GPW-opleiding van de CHE. Het doel van dit programma is om studenten een specifieke op ABC gemeenten gerichte aanvulling te geven op hun studie, zodat ze startbekwaam zijn tot de dienst van voorganger. De studiebelasting van het totale programma is 19 EC, de 18 EC wordt verzorgd door het Baptistenseminarium, de SLO, (1 EC) verzorgt de ABC. Een overzicht van de afzonderlijke vakken wordt hierna gegeven. De kosten voor het volgen van het volledige pakket bedragen € 900,= . Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met dr. H.Bakker (h.a.bakker@online.nl)
Baptistenseminarium 18 ects kerkelijke vakken (18×28 studie belastingsuren = 504) Kijk voor meer informatie op: http://baptisten.nl/seminarium

  • Ecclesiologie
  • Gemeente opbouw
  • Geschiedenis en theologie
  • Gemeente Ethiek
  • Liturgiek (‘Baptistic Worship’)
  • Studieloopbaanontwikkeling (extracurriculair)
Terug naar Nationaal