Gemeente opbouw

Gemeente Opbouw = 3 ects
In dit vak wordt reflectief gestudeerd op gemeente opbouw processen, en leren we elkaar grondig ‘kijken’ naar de gemeente vanuit ervaring, traditie, cultuur en onopgeefbare geloofsovertuigingen (zoals het opvoeden tot discipelschap en het leren kennen van je gave). Er wordt ook gezocht naar typische doperse/baptistische vormen van gemeente opbouw.

Aanmelden

Terug naar Opleidingen