Geschiedenis en Theologie

Geschiedenis en Theologie van het Baptisme (en CAMA) =  6 ects
In dit vak wordt diep ingegaan op de wortels van het Europese, en in het bijzonder het Nederlandse baptisme, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de ontstaansgeschiedenis van de CAMA. Met name wordt samen gekeken naar de ontwikkeling van de geloofsstandpunten vanuit die geschiedenis. Hoe veranderen historische ontwikkelingen de geloofsontwikkelingen en wat doen waar daar nu mee?

Aanmelden

Terug naar Opleidingen