Studieloopbaanontwikkeling

Studieloopbaanontwikkeling (extracurriculair) = 1 ects
Bovenop de 18 ects vakinhouden komt 1 ects studieloopbaanontwikkeling (28 studiebelastingsuren). Dit valt buiten de colleges en is daarom extracurriculair. Aan het begin van dit kerkelijke traject schrijft de student een reflectie over de eigen studieloopbaan tot zover (12 uren) en aan het einde van het studietraject nogmaals (12 uren). Beide keren wordt de reflectie doorgenomen met een docent van het Baptistenseminarium (4 uren).
Richtinggevende vragen voor de studieloopbaanreflectie zijn onder meer: welke competentie opbouw heb je in het komende studietraject nodig?, waarom heb je die nodig?, wat denk je al goed te kunnen of beheersen en wat niet?, welke verwachtingen heb je daarin van jezelf en van de opleiding?, waar denk je tegenaan te lopen en waaraan juist niet?, welke verandering denk je bij jezelf te zien?, hoe zie je jezelf in de toekomst als professional bezig?, wat betekent professionaliteit voor jou?

Aanmelden

Terug naar Opleidingen