Ontstaan ABC

Vanaf 1997 zijn er contacten gelegd tussen leiders en besturen van Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland en CAMA-Gemeenten in Nederland met het doel om tot één kerkgenootschap te komen. De fusie stelde zich tot doel:

  • Het faciliterend ondersteunen van autonome deelnemende gemeente in het realiseren van hun doelstelling.
  • Het bevorderen van de onderlinge samenwerking, steun en bemoediging van de aangesloten autonome gemeenten.
  • Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de aangesloten gemeenten.

Dit alles om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden in Nederland en via zending in andere landen. Hiertoe is in 1998 een Interim bestuursconvenant opgesteld dat tot doel had om tot één kerkgenootschap te komen. Op 14 januari 2002 worden de eerste conceptteksten van het nieuwe statuut en huishoudelijk reglement van de fusie door het interim bestuur vastgesteld. De naamgeving luidt: ‘Federatie van Broederschap van Baptistengemeenten en CAMA gemeenten’. Elke locale (fusie)gemeente kan haar eigen (locale) naam blijven voeren. Als uitgangspunt is de geloofsbelijdenis van de Evangelische Alliantie genomen.

Op 28 oktober 2002 worden de definitieve tekst van het Statuut en Huishoudelijk door het interim bestuur vastgesteld. Vanaf dat moment werkt het interim bestuur de financiën, fusiebestuur, de regio-indeling, Uitvoerende Organisatie, kantoor, C.O.T.A. en internationale samenwerking verder uit. Op 12 oktober 2006 vindt de oprichtingsvergadering plaats van de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten in Nederland. De ABC-familie is een feit.

De jaren daarna gebruiken we om het verband verder vorm te geven en de ideeën verder vorm te geven. De bekendheid van de ABC-familie groeit en ook zijn er telkens gemeenten die graag mee willen gaan doen binnen onze Alliantie.

Sinds enkele jaren wordt er onderzocht of er een samensmelting mogelijk is met de Unie van Baptisten. Op sommige fronten wordt er inmiddels samengewerkt.