Samen de Grote Opdracht leven

Over ABC

Zichtbare eenheid, krachtig netwerk

We zien het als onze missie om alle aangesloten ABC-gemeenten aan te moedigen in het zichtbaar maken van eenheid. We doen dat door een krachtig netwerk van gemeenten te bouwen die elkaar ondersteunen en nauw met elkaar samenwerken. Een gevolg hiervan zal groei zijn in diepte en aantal tot eer van God.

5 Speerpunten:

 1. Goede contacten in de regio
  Regionale samenwerking werkt. Door goede contacten tussen mensen uit gemeenten ontstaan bijzondere ontmoetingen en waardevolle uitwisselingen. De komende jaren steken we in op het faciliteren van deze contacten op elk niveau binnen de gemeenten.
 2. Aansprekende conferenties en congressen
  Elkaar ontmoeten met stevige aansprekende onderwerpen op tafel. Dat is wat we willen, zodat we door overleg goede plannen in de plaatselijke gemeenten maken. Ook willen we jaarlijks een congres organiseren voor gemeenteleiders met onderwerpen die actueel zijn.
 3. Versterking van onze identiteit
  Identiteit bepaalt wat je doet en waarom je dat doet. Als organisatie versterken we onze identiteit zodat we herkenbaar blijven en een duidelijk profiel hebben.
 4. Gemeentestichtend werk
  Als betrokken gemeenten hebben we van vroeger uit een hart voor het stichten van nieuwe gemeenten op plekken waar het nodig is dat een gemeente ontstaat. We leggen daarom een structuur neer, zodat initiatieven genomen kunnen worden. Waar nodig ondersteunen we deze initiatieven financieel, zodat meer mensen het evangelie zullen horen.
 5. Een schat aan informatie aanbieden via internet, intranet en social media
  Elke gemeente is uniek. Toch zijn veel processen gelijk of herkenbaar. Daarom is het goed dat we van elkaar weten wat we beschikbaar hebben aan documenten en materiaal voor de ontwikkeling van de plaatselijke gemeente. Deze documenten vormen een kostbare schat en deze wordt steeds waardevoller. Elke aangesloten gemeente geeft en ontvangt via het intranet op deze site.

Wilt u als gemeente aansluiten bij het ABC? Lees hier meer >