We zien de gemeente als Gods Middel waardoor de veelkleurige wijsheid van God bekend wordt.

Visie voor Zijn gemeente

We zien de gemeente als Gods Middel waardoor de veelkleurige wijsheid van God bekend wordt. Deze veelkleurige wijsheid heeft God uitgevoerd in de Persoon en het Werk van de Here Jezus Christus. De plaatselijke gemeente is het middel waardoor de Persoon en het werk van de Here Jezus bekend wordt aan de wereld waarin we leven. Het feit dat Jezus de Zoon van God wordt zichtbaar door eenheid onder volgelingen van de Here Jezus. Als Alliantie van Baptisten- en CAMAgemeenten zetten we ons in om deze eenheid zichtbaar te maken. Ons doel is dat u gelooft dat Jezus door God gezonden is.

Groei
Een gezonde gemeente bouwt haar leden op tot discipelen van Jezus en rust haar toe om de gaven van Gods Heilige Geest te ontdekken en te ontwikkelen en deze gaven en bedieningen in te zetten tot opbouw van de gemeente. Men brengt haar liefde bij om te evangeliseren en zending te bedrijven. Paulus leert ons dat vrucht dragen een kenmerk van de gemeente is. Dat betekent dat groei in diepte en in aantal tot het wezen van een gezonde gemeente behoort. Al vanaf de eerste gemeente ziet wij, ondanks vele verdrukkingen en moeite, groei in diepte en aantal.

Relatie
Wij willen de relaties tussen de onderlinge ABC- gemeenten bevorderen, zodat we elkaar kunnen helpen en dienen en de eenheid zichtbaar wordt, met als gevolg dat we mogen groeien in diepte en aantal. In de allereerste plaats gaat het bestuur ervan uit dat deze visie gedragen wordt door alle aangesloten gemeenten. In de tweede plaats hoopt het bestuur (gegrond op een diep verlangen) dat alle aangesloten gemeenten tot maximale en diepe groei kunnen komen, als gevolg van deze zichtbare eenheid en liefdevolle samenwerking, zodat zij relevant worden voor de omgeving waarin zij geplaatst is. De eerste verantwoordelijkheid is hiervoor gelegen bij de raad van de aangesloten gemeenten maar elke gemeente die problemen ondervind op welk gebied in haar gemeenteleven ook en daarvoor bij het kerkgenootschap te rade gaat, kan rekenen op ondersteuning in een passende vorm.

Zichtbare eenheid, krachtig netwerk

We zien het als onze missie om alle aangesloten ABC-gemeenten aan te moedigen in het zichtbaar maken van eenheid. We doen dat door een krachtig netwerk van gemeenten te bouwen die elkaar ondersteunen en nauw met elkaar samenwerken. Een gevolg hiervan zal groei zijn in diepte en aantal tot eer van God

5 Speerpunten:

 1. Goede contacten in de regio
  Regionale samenwerking werkt. Door goede contacten tussen mensen uit gemeenten ontstaan bijzondere ontmoetingen en waardevolle uitwisselingen. De komende jaren steken we in op het faciliteren van deze contacten op elk niveau binnen de gemeenten.
 2. Aansprekende conferenties en congressen
  Elkaar ontmoeten met stevige aansprekende onderwerpen op tafel. Dat is wat we willen, zodat we door overleg goede plannen in de plaatselijke gemeenten maken. Ook willen we jaarlijks een congres organiseren voor gemeenteleiders met onderwerpen die actueel zijn.
 3. Versterking van onze identiteit
  Identiteit bepaalt wat je doet en waarom je dat doet. Als organisatie versterken we onze identiteit zodat we herkenbaar blijven en een duidelijk profiel hebben.
 4. Gemeentestichtend werk
  Als betrokken gemeenten hebben we van vroeger uit een hart voor het stichten van nieuwe gemeenten op plekken waar het nodig is dat een gemeente ontstaat. We leggen daarom een structuur neer, zodat initiatieven genomen kunnen worden. Waar nodig ondersteunen we deze initiatieven financieel, zodat meer mensen het evangelie zullen horen.
 5. Een schat aan informatie aanbieden via internet, intranet en social media
  Elke gemeente is uniek. Toch zijn veel processen gelijk of herkenbaar. Daarom is het goed dat we van elkaar weten wat we beschikbaar hebben aan documenten en materiaal voor de ontwikkeling van de plaatselijke gemeente. Deze documenten vormen een kostbare schat en deze wordt steeds waardevoller. Elke aangesloten gemeente geeft en ontvangt via het intranet op deze site.
Terug naar Over ABC