Organisatie

 

De ABC gemeenten kiezen voor een landelijk bestuur dat samen met, het COTA, regiocoördinatoren, de werkgroepen (ABC Zending, ABC Gemeentestichting & Opbouw) en de aangesloten gemeenten beleid vormt tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur initieert in samenspraak met de ALV werkopdrachten voor het COTA, regiocoördinatoren, de werkgroepen en het meerjarenbeleid (strategie). COTA, regiocoördinatoren en werkgroepen geven vorm aan deze werkopdrachten (tactiek).

De aangesloten gemeenten kunnen gebruik maken van de expertise van het COTA, regiocoördinatoren en de werkgroepen om de Grote Opdracht maximaal te kunnen leven (operationeel). Iedere aangesloten gemeente vaardigt voor de ALV een deelnemer af die namens de plaatselijke gemeente inhoudelijk input kan geven aan het beleid van de ABC gemeenten. Op deze wijze ‘toetst’ de ALV de strategische opdrachten van het bestuur en de tactische uitwerking van de werkgroepen.

De specifieke uitwerking van het strategische en tactische beleid verloopt via de regiocoördinatoren naar de regio’s Noord, Oost, Zuid en West. Naast de ALV’s en regiogebonden bijeenkomsten (voorgangercontacten en toerustingdagen) organiseren de ABC gemeenten landelijke conferenties en retraites. Het kantoor van de ABC gemeenten zorgt voor een heldere en samenbindende communicatie via diverse vormen van media.

Statuten en Huishoudelijk Reglement ABC

 

 

Terug naar Over ABC

ABC in de regio

De coördinatoren van de regio

Jonathan Schouten
Peter Koobs