Bestuur

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van ABC gemeenten. Voor de dagelijkse leiding is het bestuur verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering. Ook heeft het bestuur tot taak om de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten uit te voeren. Een bestuurslid wordt door de Algemene Ledenvergadering gekozen voor een termijn van vier jaar. Na afloop van deze termijn is hij nog voor één nieuwe periode van vier jaar verkiesbaar. Het bestuur bestaat uit 6 leden. De bestuursleden zijn afkomstig uit de vier regio’s, waarin ABC gemeenten Nederland heeft opgedeeld. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Richard Santinge (voorzitter), Dio Glaudemans (secretaris) en Koene Hofstee (penningmeester). Voorts maken van het bestuur deel uit: Arjan Zantingh, Arno van Engelenburg en Jurgen Lindenhols. Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door Ria van Harten.

Terug naar Organisatie
Richard Santinge
Jurgen Lindenhols
Koene Hofstee
Arjan Zantingh
Dio Glaudemans
Arno van Engelenburg