Project van de maand: kerken in Sierra Leone

Elke maand besteden Unie en ABC aandacht aan een ‘project van hoop’. In mei is dat de training van kerkleiders in Sierra Leone met als doel om in hun gemeenschap samen lokale problemen aan te pakken.

In Sierra Leone werkt de Baptist Convention Sierra Leone (BCSL) sinds 2015 aan een project dat harten, levens en gemeenschappen verandert. Sierra Leone is een van de armste landen van Afrika: armoede gaat hier eeuwen terug. Hoe pak je die armoede aan, als generaties lang mensen zich afhankelijk voelen van hulp van buiten? Inmiddels zijn al honderden kerkleiders en jongeren van de BCSL en andere kerkgenootschappen getraind in de methode van ‘kerk- en gemeenschaps-mobilisatie’ (CCMP: Church en Community Mobilisation Process). Daarbij leren kerkelijke vrijwilligers in hun eigen kerk en gemeenschap een proces op gang te brengen om samen de schouders te zetten onder de problemen die er spelen.

Een aantal karakteristieken van de methode zijn:

 • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, je eigen kerk en je directe omgeving.
 • Door te oefenen leer je, door samen te doen ga je ontdekken dat je veel kunt.
 • Ontdekken wat God aan de gemeenschap gegeven heeft (bijvoorbeeld mankracht, talenten en materialen).
 • De kerk is een plek waar mensen onderwijs krijgen vanuit de Bijbel, bekrachtigd worden om aan de slag te gaan.

Om iets te kunnen doen aan armoede, is er meer nodig dan een waterput of een dorpskliniek. Wat in veel gevallen nodig is, is een verandering in visie en mentaliteit, en in de CCMP-methode vormen Bijbelstudies daarin de leidraad. Op andere plekken in Afrika heeft deze methode al tot bijzondere resultaten geleid, dankzij de ontdekking dat lokale kerken zelf iets kunnen doen aan de armoede om hen heen. Dat leidt dan tot bijzondere vruchten, letterlijk en figuurlijk:

 • Mensen maken gebruik van land dat ze hebben of dat ze kunnen gebruiken. Fruitbomen, groentetuintjes en verschillende soorten landbouwgewassen leiden tot een breder en gezonder dieet, en minder honger.
 • In sommige gevallen verdubbelden mensen hun oogsten, als gevolg van deze aanpak.
 • In dorpen waar moslims en christenen samen leven leidt deze aanpak tot verzoening tussen de beide groepen.
 • In veel dorpen zetten de mensen een spaargroep op, waarin ze samen wekelijks een klein bedrag opzij zetten. Vervolgens kunnen deelnemers onder gunstige voorwaarden lenen om te investeren in een klein bedrijfje.
 • Bij weer anderen ontpopt zich een ware ondernemersgeest: zij zetten een kleine onderneming op.

De methode is ook opgenomen in het programma van het Baptisten Seminarium in Freetown. Op deze manier verspreidt de aanpak zich door gemeenten in het hele land. Daarnaast worden sommige van de vrijwilligers nu gevraagd om andere kerken te trainen in heel West-Afrika. Het besef dat ze zelf hun problemen kunnen aanpakken leidt tot zelfvertrouwen en hoop.

Ervaringen

In de afgelegen Nikibukerk zeggen mensen uit de gemeenschap dit over wat er is gebeurd de afgelopen jaren:

“De relaties in de gemeenschap zijn echt verbeterd: vroeger werd er zoveel ruzie gemaakt over zoveel dingen. Maar nu praten we met elkaar en lossen de problemen op.”

“We komen nu met verschillende kerken samen en betrekken ook de moslims uit het dorp erbij. We prediken vrede in de gemeenschap, benadrukken dat God alle mensen heeft geschapen. En ja, dat heeft echt het gemeenschapsgevoel verbeterd. Mensen werken echt samen en ook jongeren doen daarin mee.”

“Samen gingen we een extra waterpomp maken in het dorp: mensen van verschillende kerken en moslims werkten allemaal mee.”

“Ik ben lid van de New Life Baptistenkerk. Mijn geloof is vernieuwd en heeft invloed op mijn hele leven. Ik heb hoop gekregen dat niet alles alleen maar slechter wordt. Mijn betrokkenheid heeft me sterker gemaakt, maar ook hebben anderen in de gemeenschap meer vertrouwen gekregen in mij: ze delen nu hun problemen met me.”

Maar ook in de hoofdstad Freetown ziet men veranderingen:

“Ik heb een bedrijfje opgezet in catering: niet alleen kan ik nu mijn kinderen voeden, maar ik voel me ook goed over mezelf. Het geeft me zelfvertrouwen!”

“Vroeger was ik afhankelijk van mijn man voor alle inkomsten, maar nu draag ik ook bij door mijn zaak: ik ben kapper geworden en dat levert extra inkomsten op voor mijn gezin.”

Een kerkelijke vrijwilliger zegt: “Het project helpt om te bemiddelen en om mensen dichter bij God te brengen. De gemeenschap werkt nu samen aan de veiligheid van de wijk en om de wijk schoon en leefbaar te houden. We doen dat met eigen middelen, maar de kerk draagt ook bij vanuit haar inkomsten: zo is een nieuwe waterbron aangeboord met steun van de kerk.”

Een gift geven?

Collecteert uw gemeente voor dit project of wilt u persoonlijk een gift geven? Dan kunt u het bedrag overmaken:

 • op bankrekening NL40 INGB 0004 3810 81 t.n.v. ABC Gemeenten o.v.v. de naam van het project of
 • op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

We voeren dit project uit samen met Tear.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.