Project van de maand: voorgangers Sierra Leone

Sinds 2015 zijn al honderden kerkleiders en getalenteerde jongeren van de Baptisten Conventie van Sierra Leone (BCSL) getraind in de methode van ‘kerk en gemeenschapsmobilisatie’ (CCMP: Church en Community Mobilisation Process). Dit is een methode waarbij kerkleiders leren in hun eigen kerk en gemeenschap een proces op gang te brengen om samen de schouders te zetten onder maatschappelijke problemen.

Een aantal karakteristieken van de methode zijn:

  • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, je eigen kerk en je directe omgeving.
  • Door te oefenen leer je, door samen te doen ga je ontdekken dat je veel kunt.
  • Ontdekken wat God aan de gemeenschap gegeven heeft (bijvoorbeeld mankracht, talenten en materialen).
  • De kerk is een plek waar mensen onderwijs krijgen vanuit de Bijbel, bekrachtigd worden om aan de slag te gaan.

Bekijk ook het volgende Youtube-filmpje waarin onder andere Titus Kamara (de projectleider in Sierra Leone) vertelt over CCMP: http://youtu.be/VGuiJrN9UNI.

Om iets te kunnen doen aan armoede, is er meer nodig dan een waterput of een dorpskliniek. Wat in veel gevallen nodig is, is een verandering in visie en mentaliteit, en in de CCMP-methode vormen Bijbelstudies daarin de leidraad. Op andere plekken in Afrika heeft deze methode al tot bijzondere resultaten geleid, dankzij de ontdekking dat lokale kerken zelf iets kunnen doen aan de armoede om hen heen. Dat leidt dan tot bijzondere vruchten, letterlijk en figuurlijk:

  • Mensen maken gebruik van land dat ze hebben of dat ze kunnen gebruiken. Vruchtenbomen, groentetuintjes en verschillende soorten landbouwgewassen leiden tot een breder en gezonder dieet, en minder honger.
  • In sommige gevallen verdubbelden mensen hun oogsten, als gevolg van deze aanpak.
  • In veel dorpen zetten de mensen een spaargroep op, waarin ze samen wekelijks een klein bedrag opzij zetten. Eens in de zoveel tijd krijgen de groepsleden de mogelijkheid om een lening te nemen onder gunstige voorwaarden, waardoor ze kunnen investeren in een klein bedrijfje.
  • Bij weer anderen ontpopt zich een ware ondernemersgeest: zij zetten als gezin of met anderen een kleine onderneming op.

Sinds vorig jaar is de methode ook opgenomen in het programma van het Baptisten Seminarium in Freetown. Op deze manier verspreidt de aanpak zich door gemeenten in het hele land. Naast de resultaten is misschien nog wel belangrijk dat de houding van mensen verandert: het besef dat ze zelf hun problemen kunnen aanpakken leidt tot zelfvertrouwen en hoop.

Ervaringen

Manso Tadic Bangura, voorganger Kissy Baptist Church:
“Toen we twee jaar geleden in onze gemeente met het programma aan de slag gingen, ontdekten we allereerst dat we grote behoefte aan eenheid hadden. We onderzochten wat de verdeeldheid teweegbracht en er werd actief gewerkt aan verzoening. Dit leidde tot veel grotere betrokkenheid bij elkaar en bij het gemeentewerk. In februari 2018 hebben we ons kerkgebouw afgebroken en zijn we met nieuwbouw begonnen. Gemeenteleden zorgen daarbij voor geld en benodigde stenen of werken zelf hard mee met de bouw. Zelf zag ik daarnaast kans om een relatie op te bouwen met de lokale politiebeambten. Elke woensdag bezoek ik het politiebureau om daar het Woord van God te delen, met de agenten en soms ook met de gevangenen.”

Pastor Mark Gborie, voorganger Ebenezer Baptist Church, Lunsar:
“We hebben onderzoek gedaan naar de belangrijkste behoeften in onze gemeenschap en met twee daarvan zijn we aan de slag gegaan: starten van een peuterspeelzaal en renovatie van de kerk. Ondertussen zijn er vijftien kinderen aangemeld voor het schoolprogramma en zijn er gesprekken met nog meer ouders. Hiervoor hebben we schoolmateriaal, zestig stoelen en twintig lange tafels aangeschaft. De renovatie van het gebouw is inmiddels bijna klaar.

Ook is er geestelijke groei zichtbaar. Een aantal broeders en zusters die in het verleden nauwelijks betrokken waren bij de gemeente is nu actief en enthousiast in het zondagsschoolwerk. Verder hebben we nagedacht over discipline en toewijding. Als gevolg daarvan hebben we nu een gedisciplineerd koor en zijn er goede gesprekken met onze jongeren die aangeven dat ze in hun leven zichtbaar willen maken dat ze zich toewijden aan God.

Ook persoonlijk heb ik een groei doorgemaakt. Door een Bijbelstudie over Elisa, de weduwe en haar olie (2 koningen 4) en over Joas die de tempel repareert (2 Koningen 12) voel ik me opnieuw gemotiveerd om een echt goede voorganger te zijn. Samen met twee collega’s heb ik met een groep van zeventien studenten van het Seminarium de vijf basisbijbelstudies uit de training gedaan. Zo kunnen we de methode waar we zelf de goede vruchten van zien verder verspreiden.”

Een gift geven?

Collecteert uw gemeente voor dit project of wilt u persoonlijk een gift geven? Dan kunt u het bedrag overmaken:

  • op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project of
  • op bankrekening NL40 INGB 0004 3810 81 t.n.v. ABC Gemeenten o.v.v. de naam van het project

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Dit is een project dat wordt opgezet in samenwerking met de Baptisten Conventie van Sierra Leone, de Nederlandse Unie, de European Baptist Mission International en Tear

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.