Rocco Rausch: Zending in het zuiden

Eén van mijn geloofshelden is Robert A. Jaffray. Jaffray was een zendingsman. Ooit verliet hij zijn ouderlijk huis en het familiebedrijf van zijn gefortuneerde ouders om aan de roepstem van God gehoor te geven. Hij ging naar China. Z’n vader onterfde hem als gevolg hiervan.

Niet ontmoedigd, maar gegrepen door Christus ging hij naar het verre Oosten. Eerst naar China, later naar Indochina en weer later naar Indonesië. In het laatste land zou hij aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ook zijn laatste adem uitblazen. Hij was geïnterneerd in een Japans gevangenenkamp en liet een erfenis na, anders als die van zijn vader. Een geestelijke erfenis. Waarvan ook ik ‘een kind’ geworden ben.

Jaffray ging tegen zijn directe orders in, toen hij vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog na zijn verlof terugging naar (toen) Nederlands Indië. Hij zei: ‘In my heart I hear another Voice…. Other sheep I have, them I must also bring’ en ‘Whom shall I send and who shall go for Me?’…
Jaffray wist zich als geen ander geroepen en het was Christus die hem dreef. Zelfs tot in de dood. Jaffray heeft met zijn leven betaald voor het tot ontwikkeling komen van kerken, en zelfs hele kerkelijke netwerken in gebieden waar Christus niet vertegenwoordigd was. En vandaag bloeit de CAMA-kerk in Vietnam (met meer dan 1 miljoen leden) en Indonesië (idem), mede door zijn inzet en arbeid. Ze zijn vele malen groter dan onze eigen ABC….

Tilburg

Toen ik in 2010 naar Tilburg ging, wist ik me geroepen als zendeling naar het zuiden. Ik heb dezelfde woorden en dezelfde Stem in mijn hart gehoord: ‘Nog andere schapen heb Ik, … óók die moet Ik weiden.’ In het eens zo grote ‘Rome van het zuiden’ is van de kerk weinig meer over. Drie generaties secularisatie hebben ervoor gezorgd dat er nog nauwelijks 1% van de bevolking (op 206.000 mensen) een levende relatie met Christus heeft. En het daarmee keihard zendingsgebied is. Al gauw bleek dat dit voor het hele zuiden het geval is. Percentages lopen uiteen, maar heel veel beter is het nergens.

Ik heb vanaf dat moment mee mogen denken en mee mogen werken aan het vormgeven van de visie van de ABC op het zuiden. Het begon met het luiden van de noodklok en dat werd daarna concreet in een plan. Ik schreef dat in 2012. In dat plan noem ik onder anderen dat de behoefte in het zuiden geen kortetermijnprojecten zijn, maar om langetermijninvesteringen vraagt. Net zoals in ieder ander zendingsgebied. ‘Geestvervulde mensen en middelen’, noemde ik dat.

Acht jaar verder…

De ABC heeft inmiddels werk gemaakt van zending in het zuiden. Gemeentes van boven de rivieren en onder de rivieren zijn met elkaar in contact gekomen en er is veel werk verzet. Voorwerk wel te verstaan. Met een team zijn we bezig om te zien waar versterking nodig is, en om aan te sluiten op de levende behoeften. Maar de gemeentes zijn klein en hebben weinig tot geen financiële armslag om dit zelf te kunnen betalen. In ons éigen land, nota bene.

CAMA Zending en wij hebben de handen ineen geslagen. Vanaf januari ben ik naast twee dagen betrokken in Tilburg ook twee dagen aan het netwerken. En word daarbij – voor een klein deel – onderhouden door een vriendenkring. De reden is simpel: het zuiden verdient een gezond en versterkt netwerk van gemeenten van waaruit ook weer de volgende gemeenten kunnen worden gesticht. Het grote merendeel van onze gemeenten in het zuiden zijn ontstaan door zendingswerk. Amerikaans zendingswerk, en het wordt tijd dat we in Nederland ook zelf wakker worden en de roepstem van God hierin gaan verstaan. Hij is nog niet klaar met het zuiden. Hij heeft die andere schapen op het oog en Hij wil ze weiden. Maar daarvoor zijn handen en middelen nodig. En ik heb gekozen om daarvoor te gaan. Tegen de instructies van m’n portemonnee en soms ook m’n gezond verstand in. Om m’n leven te geven, zoals Jezus van Zichzelf in dezelfde passage zegt. En zoals Jaffray verstond en met zijn geestelijke erfenis (zoals vele anderen voor hem) heeft nagelaten.

Partners

Essentieel voor zending is het feit dat we dit niet alleen doen. We doen dit in samenspraak met de lokale gemeenten met het oog op hen te dienen en te versterken. En uiteraard samen met hen een gezond netwerk te bouwen onder de vlag van de ABC. En we doen dit door middel van partners die ons hiermee ondersteunen. Kerk is hier én daar. Gods werk is universeel, landelijk, regionaal én lokaal. En al die verschillende schijven werken met elkaar samen (en zijn nodig!) voor het vervullen van de Grote Opdracht (Mt. 28:19-20), om vervolgens weer op lokaal niveau uitdrukking te geven aan het Grote Gebod (Mt. 22:37-40). Daar krijgt de missie vorm.

Lang verhaal kort. Ook jullie gemeente, of jullie persoonlijk, kunnen een partner worden. Een partner waardoor je aan de andere kant van de rivieren de handen vrij geeft om het familiegevoel (van de ABC) verder vorm mee te kunnen geven. En er is zoveel meer mogelijk…. Denk nog even aan waar we mee begonnen. Jaffray wist niet wat hij na zou laten. Dat weten wij ook niet. Wat we wel weten is dat we ons net als Jaffray geroepen mogen weten om mee te bewegen met Zijn missie en daar samen – op dit moment in de tijd en binnen deze context – gehoor aan te geven. Samen.

Wil je meer weten? Dat kan. Uiteraard! Via CAMA Zending kun je een partner van dit mooie werk worden. Via de site www.camazending.nl kun je onder de knop ‘Geven’ zelf aangeven wat je verlangens hierin zijn. Er zijn diverse mogelijkheden.

We werken met het motto ‘vele kleine beetjes, samen één berg’ – dat betekent dat we op zoek zijn naar mensen die ‘naar vermogen’ willen bijdragen, in grote en in kleine beetjes. Dat kan vanaf €10 per maand, oplopend tot €100 per maand. Maar omdat dit een project van de lange adem is, is het van groot belang dat deze partnerschappen voor de langere termijn, met een vast bedrag per maand worden aangegaan. Daar kan dan weer verder op gebouwd worden. En kunnen we stap voor stap het netwerk verder versterken en uitbreiden. Hoor je Zijn stem?
We zien uit naar jullie berichten en hoe we samen de handschoen op mogen pakken. Voor Hem!

Rocco Rausch

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.