Update Unie-ABC: Op zoek naar bestuursleden

Op 12 juni vergaderden de besturen van Unie en ABC weer met elkaar. Mede met het oog op de coronacrisis moest over de volgende stappen in het fusietraject worden nagedacht. Albrecht Boerrigter geeft een update.

‘Op koers in de richting van verdere eenwording’ zou een kernachtige samenvatting kunnen zijn uit de vergadering van de beide besturen van Unie en ABC op 12 juni. De besturen bespraken onder leiding van de voorzitter van de Commissie van Eenheid (CvE), Piet Overduin, een volgende versie van het organisatieontwerp, een meerjarenbegroting en een profiel van een nieuw bestuur.

Hoofdmoot van de bespreking vormde het gesprek over welke stappen er in deze tijd van beperkingen mogelijk zijn. In feite liggen alle documenten om tot een fusie te komen, gereed om te bespreken met de ledenvergaderingen van Unie en ABC. Maar deze vergaderingen kunnen voorlopig geen doorgang vinden. Wat betekent dat nu voor het proces van Unie en ABC? Daarbij komt dat een aantal bestuurders aan het einde van hun bestuurstermijn zitten (of van de dispensatieperiode) en er een breed gevoelen is dat overgang naar een nieuw bestuur gewenst is.

Voorstel: bestuurlijke fusie

Besloten is om in november een voorstel aan de ledenvergadering voor te leggen om over te gaan tot een bestuurlijke fusie. Dat wil zeggen dat er één bestuur komt, gekozen door beide ledenvergaderingen en verantwoordelijk naar beide ledenvergaderingen van ABC en Unie. Als de ledenvergaderingen deze richting herkennen, gaan we daarmee van drie overlegorganen (twee besturen en de CvE) naar één bestuur. Dat nieuwe bestuur zou vervolgens kunnen gaan werken aan verdere harmonisatie van financiën, personeelszaken, etc. Ook zou zij het proces om tot een nieuwe naam en een nieuw beleidsplan te komen kunnen uitzetten. Voorwaarde is wel dat beide huidige besturen voldoende op sterkte zijn om tot één nieuw bestuur te komen. Daartoe zullen bestuursleden geworven gaan worden, waarbij gekeken wordt naar een nieuw profiel van het toekomstige bestuur van Unie en ABC.

* Bekijk hier het profiel van nieuwe bestuursleden *

Kortom, er wordt nagedacht over welke stappen er mogelijk te nemen zijn in de huidige tijd, die recht doen aan hetgeen tot nu toe is uitgewerkt.

Albrecht Boerrigter,
Algemeen Secretaris van de Unie

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.