Predikanten voor krijgsmacht gezocht

Bij de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) in de krijgsmacht werken 135 geestelijk verzorgers. Per 1 januari 2020 behoren 46 daarvan tot de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV). Gedurende het jaar 2020 ontstaat een aantal vacatures. Daarom is  de DGV op zoek naar predikanten en oud-katholieke priesters die gemotiveerd zijn voor een aanstelling als krijgsmachtpredikant.

Het werk

Als krijgsmachtpredikant werkt u samen met rooms-katholieke, humanistische, joodse, hindoe,  islamitische en in de toekomst boeddhistische collega’s. U bent als geestelijk verzorger verbonden aan een eenheid van de marine, de landmacht, de luchtmacht, de marechaussee of aan ons vormingscentrum Beukbergen, en u vergezelt militairen waar ze ook gaan, op oefening of op buitenlandse missie.

Uw werk als krijgsmachtpredikant bestaat uit het begeleiden en pastoraal bijstaan van militairen, veteranen en hun gezinnen in persoonlijke ontmoetingen, in groepswerk, bij herdenkingen en in kerkdiensten. U biedt daarin ruimte om op verhaal te komen. Waar nodig voert u overleg met hulpverleners en leidinggevenden. Zo levert u een bijdrage aan het geestelijk welbevinden van militairen, veteranen en hun gezinnen.

Meer over de dagelijkse praktijk van de Protestantse Geestelijke Verzorging kunt u lezen in het ‘Jaarschrift’ (www.dgv.nl/pgv).

Dynamiek

Als predikant bij de krijgsmacht staat u met beide benen midden in de boeiende en dynamische wereld van Defensie. Dit biedt tal van uitdagingen en mogelijkheden u verder te ontwikkelen, uw grenzen te verkennen en –  waar nodig en mogelijk – die te verleggen. Met de krijgsmacht blijft u in beweging.

De kerk

Het werk van de protestantse geestelijke verzorging wordt inhoudelijk gedragen door de kerken. Als krijgsmachtpredikant blijft u kerkelijk ambtsdrager. Een kerkelijke zending of bijzondere opdracht om als krijgsmachtpredikant werkzaam te zijn is voorwaarde voor aanstelling.

De kerken die als zendende instantie optreden, zijn aangesloten bij het CIO-M. Het CIO-M is het interkerkelijke contactorgaan met de overheid inzake de geestelijke verzorging in de krijgsmacht. (www.cioweb.nl)

Wat de DGV vragen:

 • Een afgeronde opleiding tot predikant of pastor op master-niveau;
 • Een kerkelijke zending of bijzondere opdracht voor protestantse geestelijke verzorging;
 • Ruime ervaring in kerkelijk werk en pastorale begeleiding;
 • Beschikken over een stevige pastorale attitude en een heldere spirituele oriëntatie;
 • Voldoen aan competenties, zoals vastgesteld door de DGV: mensgericht, bereid tot leren, communicatief,  analytisch, omgevingsgericht, flexibel, samenwerkingsgericht.
 • Een open en oecumenische instelling en in het bijzonder de bereidheid interreligieus en interdisciplinair samen te werken;
 • Bereidheid met militairen te worden uitgezonden naar buitenlandse missies.
 • Bereidheid om overal in Nederland en waar Nederlandse eenheden permanent aanwezig zijn geplaatst te worden;
 • Bereidheid om u te blijven ontwikkelen met het oog op registratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (www.skgv-register.nl);
 • Goede mentale en fysieke gezondheid (naast een militair veiligheidsonderzoek maken een medische en een psychologische keuring deel uit van het selectieproces).

Wat de DGV bieden:

 • Uitdagend, aantrekkelijk en afwisselend werk in een dynamische werkomgeving;
 • Salariëring volgens de regelgeving van het Ministerie van Defensie.

Sollicitatie

Hebt u interesse, dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, richten aan:

Protestantse Geestelijke Verzorging
t.a.v. Hoofdkrijgsmachtpredikant ds. K.H. Ubels
Postbus 90701
2509 LS  Den Haag

Uiteraard kunt u ook per e-mail reageren, en wel door uw sollicitatie met CV te sturen naar ProtestantseGeestelijkeVerzorging@mindef.nl

Uw sollicitatie dient uiterlijk 18 november 2019 ontvangen te zijn.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ds. I.J. Smedema, predikant-secretaris van de Protestantse Geestelijke Verzorging, telefoon 06 20615461, e-mail IJ.Smedema@mindef.nl