Voor gemeenten

Regionaal

Als lid van ABC Gemeenten

  • Deel je online en offline kennis en ervaring met andere werkers in de kerk
  • Kom je in contact met andere ABC-gemeenten
  • Kun je gebruik maken van het opleidingsaanbod
  • Heb je toegang tot adviesnota’s over o.a. ethische kwesties
  • Ben je verbonden met nationale en internationale zustergemeenten
  • Heb je een eigen regiocoördinator aan wie je vragen kunt stellen
  • Kun je kennis opdoen, andere christenen ontmoeten, elkaar inspireren op de jaarlijkse regiodagen, conferenties en retraites
  • Heb je toegang tot onderwijs en ondersteuning voor zendelingen

Subregio’s binnen de regio’s 

In het voorjaar van 2020 zijn de bestaande regio’s van ABC en Unie (gezamenlijk regiowerk) verder onderverdeeld in kleinere subregio’s. De regio’s vallen in hun geheel onder een regiocoördinator die contactpersoon is, maar daarnaast worden gemeenten gestimuleerd om in kleinere groepjes een nauwere band met enkele andere gemeenten te gaan ontwikkelen en onderhouden.