Aansluiten

Aansluiten als gemeente bij ABC?

Leeft bij uw gemeente af en toe de vraag of ze zich wil aansluiten bij een kerkgenootschap, en dan misschien bij ABC-gemeenten? Dan zoekt u natuurlijk antwoorden op vragen wat dat inhoudt, wat de voor- en nadelen zijn.

Eén van de redenen waarom een onafhankelijke gemeente aansluit, is dat men advies, ondersteuning en bemoediging zoekt van een kerkgenootschap dat qua geloofsbelijdenis en werkwijze goed aansluit. Elke voorganger en oudstenteam loopt immers tegen dezelfde vragen aan. Waar zoek je raad, vooral bij urgente of diepgaande kwesties? 

Netwerk
ABC-gemeenten – met ruim 65 plaatselijke, zelfstandige gemeenten – is een netwerk van gemeenten die samen de grote opdracht van Jezus willen leven. Die visie is uitgewerkt en geeft een goede start om te zien of uw gemeente daarin mee wil doen. Vanzelfsprekend moet u zich herkennen in de identiteit van ABC-gemeenten.

Ontmoeting
Graag sturen we u een document toe met Bijbelse overwegingen om als gemeenten met elkaar verbonden te zijn. En het stappenplan hoe aansluiting bij ABC-gemeenten vorm krijgt. Belangrijker vinden wij een ontmoeting om wederzijds kennis te maken. Want het gaat vooral om de relatie en hartsverbondenheid vanuit Jezus Christus. Eén van onze regiocoördinatoren komt graag langs voor een oriënterend gesprek. Dan kan er op allerlei vragen ingegaan worden. We leggen graag uit hoe het netwerk in de praktijk werkt.

Bel gerust eens met één van de regiocoördinatoren; wij denken graag met u mee!

Regio Noord : Peter Koobs tel. 06 – 55188581
Regio Zuid: Jonathan Schouten tel. 06 – 26444657
Regio Oost en West : Gerard van der Schee tel. 06 – 22558802

 

 

Terug naar Regionaal