Regiodag Noord 2019

De Regiodag Noord 2019 is dit jaar in Groningen en belooft weer een superinspirerende dag te worden!

Bekijk hier de promo:

Programma

  • 9.30 uur Ontvangst
  • 10.00 uur Startbijeenkomst ‘Gemeente 2020’ o.l.v. Arjan Zantingh en Theo van den Heuvel
  • Pauze
  • Workshopronde 1
  • Lunch met live worship en ontmoeting
  • 3 grote seminars rondom ‘Gemeente 2020’
  • Pauze
  • Workshopronde 2
  • 16.00 uur Afsluiting

En daarnaast: Samen met je team op de foto dankzij Fotodoos en Bidden voor je stad of dorp!

Workshops en seminars

Dit jaar kun je twee workshops en één seminar kiezen om naartoe te gaan. De workshops zijn gebaseerd op acht verschillende werkvelden in de gemeente: kind, missie, zorg, diensten/muziek, communicatie, gebed, jeugd en leiderschap. De drie seminars hebben als insteek zorg, gebed en leiderschap. Kies gerust uit verschillende categorieën! OPGEVEN KAN BINNENKORT!

Maak hier nader kennis met de workshop- en seminarleiders.

> Workshopronde 1 (één kiezen)

1 Tale Kanaans – Lucré van Putten
Rechtvaardiging, vergeving, bekering … Allerlei abstracte begrippen waar wij als doorgewinterde christenen misschien nog een bepaald idee bij hebben, alhoewel we er zelf soms ook geen concrete woorden aan kunnen geven. Als wij al verlegen zijn bijbelse begrippen aan onszelf duidelijk te maken, hoe doen we dat dan aan anderen, laat staan aan kinderen? Er is dus werk aan de winkel. We worden uitgedaagd om woorden te vinden die kinderen kunnen begrijpen. Moeten we dan al onze ‘moeilijke woorden’ proberen te vervangen? Nee, zeker niet. In alle (sub)culturen komt groepstaal voor. Ook bij christenen. Maar als we het evangelie willen communiceren naar kinderen zullen (abstracte) begrippen concreet moeten worden gemaakt. Hoe doe je dat? In deze workshop gaan we praktisch oefenen met ‘kerkelijk jargon’.

2. Happy Me, Kinderen leren leven in waarheid – Noortje Wierenga en Christel Huberts
Happy Me is een cursus ‘levensvaardigheden’ voor kinderen, speels en praktisch van opzet. Vanuit de liefde en woorden die God ons aanreikt, willen we kinderen en ouders gezonde principes en concrete vaardigheden aanreiken op geestelijk en sociaal-emotioneel terrein. Ons logo verwijst naar de boom uit psalm 1; door middel van onze cursussen willen we met en voor kinderen en ouders bijdragen aan die ‘stevige bomen’, geworteld in de waarheid, waar God ons in wil leiden en vanuit wil leren leven. Elke bijeenkomst willen we, samen met de kinderen, aandacht hebben voor de levels ‘hoofd, hart en handen’. Dat willen we in de workshop van vandaag ook gaan doen, door te ervaren en te ontmoeten. Daarnaast zal Christel Huberts (hoofd kinderen van de Stadskerk) jullie meenemen in hoe Happy Me in deze gemeente een plek heeft.

3. Bodyfit – Janita Stoorvogel
Sport verbindt. Sport geeft ontspanning en je maakt op een laagdrempelige manier contact met andere mensen. Sporten is goed voor je gezondheid. Als mens vinden we het belangrijk om goed voor ons lichaam te zorgen door wat we eten en door te bewegen. God heeft ons geschapen bestaande uit geest, ziel en lichaam. Optimale gezondheid is een balans tussen deze drie gebieden. Binnen BodyFit en Next Move richten we onze aandacht dus niet alleen op onze lichamelijke gezondheid. Tijdens deze workshop zal ik mijn visie delen over BodyFit. Ik zal vertellen waarom en op welke manier ik gestart ben en hoe BodyFit er na vijf jaar uitziet. Ik zal ook praktisch laten zien hoe een sportles opgebouwd is. En we zullen uitgebreider ingaan op je optimale gezondheid met als basis de balans tussen geest, ziel en lichaam.

4. Hoe verbind je je als kerk aan de wijk, je stad, je dorp om je heen? – Isaac Wolters
Daar waar de wereld zo snel is en informatie maar op ons af blijft komen, vinden we het lastig om te investeren in langetermijnrelaties. Terwijl God een God is van relaties. Investeren in relaties kost nou eenmaal tijd. Hoe kunnen we van een generatie gericht op projecten weer terug naar een generatie die wil investeren in hartsrelaties? Dat is zo nodig in een wereld waar eenzaamheid aan de orde van de dag is. Op welke manieren kun je contact leggen met de wijk? Wat heb je daarvoor nodig? Wat kunnen we leren van enthousiaste jongeren die wekelijks op een voetbalveld staan? Zo maar een paar vragen die we samen gaan behandelen.

5. Relatie-ethiek in relatie tot missionair gemeente zijn – Roelof Alkema
Hoe ontwikkel je een ethiek van barmhartigheid waarin genade en waarheid beide hun plek hebben?

6. Het creëren van inspirerende oefenavonden Workshopleider en inhoud workshop volgen zo spoedig mogelijk.

7. Wanneer de hemel de aarde raakt; Aanbidding in de gemeente – Edwin van Renesse
Mijn naam is Edwin van Renesse en ik ben Pastor Aanbidding en Diensten in De Stadskerk. Ik mag al meer dan tien jaar deze plaatselijke gemeente dienen in de aanbidding in de vorm van muziek. Mijn verlangen tijdens het leiden van de aanbidding is het brengen van de gemeente naar de voeten van Jezus. We verlangen ernaar dat de atmosfeer verandert als wij Gods naam verhogen. Samen met Dorien Doorn wil ik jullie inspireren en meenemen naar het hart en de plek van aanbidding in de gemeente.

8. De kerk heeft niets te verbergen; Online communiceren in een tijd van strenge privacywetten – Eric van den Berg
Wat is nou de AVG, en wat is anders? – Wat betekent dat voor mijn website, Facebook, nieuwsbrieven en interne communicatie? – Wat moet ik doen met cookies en statistieken (met het oog op de e-privacy verordening die komend jaar zal ingaan).

9. Ministry-gebed – Thomas Bos
De bediening van gebed in diensten en kringen.

10. Reflect – Materiaal voor tienerwerk – Mark Stoorvogel en Annemieke de Jong
Veel kerken zijn op zoek naar een goede invulling van hun jeugdwerk. Mark Stoorvogel, jongerenpastor van de Stadskerk, besloot daarom jaren geleden om zelf materiaal te gaan schrijven voor de tienergroepen in zijn kerk. Deze zelfgeschreven programma’s slaan zo goed aan, dat Mark samen met Royal Jongbloed deze programma’s nu gaat uitgeven onder de titel Reflect, zodat ook andere kerken hier gebruik van kunnen maken. Reflect is een afwisselend programma vol met gekke spellen, inspirerend onderwijs, eerlijke gespreksonderwerpen en radicale toewijdingsmomenten. Tijdens deze interactieve workshop kunnen jeugdleiders kennismaken met Reflect door onder leiding van Mark Stoorvogel en Annemieke de Jong zelf één van deze programma’s te doorlopen. Er is maximaal plek voor twee keer twaalf deelnemers.

11. De leider als coach – Bart Broekman
De titel van deze workshop kan de suggestie wekken dat je als leider verschillende rollen vervult en dat één van die rollen ‘de coach’ is. Dan zet je de pet van ‘coach’ op als de situatie zich daarvoor leent en je zet ‘m af als je denkt dat een andere rol beter past. Dat is één manier om over leiderschap en coachen te spreken. Coachen wordt dan instrumenteel benaderd. In deze workshop kiezen we voor een andere insteek als we stilstaan bij de coach als integraal aspect van wie de leider is als persoon. In ‘de leider als coach’ gaat het namelijk niet over rollen of technieken, maar over de vraag wat er van de leider anno 2020 wordt gevraagd om een gemeente te leiden. Dat raakt onze manier van kijken naar de werkelijkheid en wijze van omgaan met anderen. Maar ook onze visie op wat gemeente-zijn nu eigenlijk is en wat mensen nodig hebben om geestelijke te groeien. De gemeente van de toekomst kan niet zonder leiders die coach ‘zijn’. Leiders anno 2020 organiseren niet, ze faciliteren. Ze controleren niet, ze monitoren. Ze pushen niet, maar raken aan wat al beweegt. Ze bedenken geen plannen, maar brengen de juiste mensen samen. Ze trekken niet, maar wekken verlangen op naar meer. Ze zitten er niet boven op, maar creëren ruimte. Ze begrenzen niet, maar geven richting. Ze bepalen niet, maar geven verantwoordelijkheid. Dat is wat leiders doen als ze coachen…

> Seminars (één kiezen)

1. Hoe draag je er als gemeente zorg voor dat je als kerk over 10 jaar nog relevant bent? – Mark Stoorvogel en Alice Kremer
Mark neemt ons mee in een lezing over de jongerencultuur en hoe dit zich verhoudt tot het groeien of leeglopen van gemeentes in Nederland. Hoe bereidt zijn wij om, als volwassen;als ouderen, mee te bewegen met deze jongeren? Alice zal vanuit het verhaal van Mark, maar ook vanuit de Bijbel, uitleggen hoe belangrijk het is om intergenerationeel gemeente te zijn. Elke generatie is door God bedoelt en heeft het nodig om van Hem en de andere generaties te ontvangen maar heeft, op zijn beurt, zelf ook uit te delen aan de generaties boven en/of onder zich. Waar liggen de kansen en de uitdagingen?

2. Bouwen aan een cultuur van gebed – Theo van den Heuvel
Gebed is de motor onder het gemeenteleven, en toch gaat dit niet vanzelf. Hoe bouw je aan een biddende gemeente?

3. Gemeente in balans – Arjan Zantingh
Hoewel er in de Stadskerk uiteraard nog genoeg dingen misgaan, is er één aspect wat me vanaf het begin heeft getroffen en waar ik door de jaren heen de onovertroffen kracht van heb gezien: balans! Een gezonde gemeente met veel groeipotentieel is een gemeente die in balans is. Maar dat is een gemeente meestal nooit zomaar. Als je eerlijk naar je eigen gemeente kijkt, dan zal er vaak sprake zijn van óf een sterke nadruk op waarheid óf meer focus op genade. De focus ligt meer op óf het Woord óf het werk van de Heilige Geest. Leer óf leven. Hoofd óf hart. Vrucht óf gaven. Binnen óf buiten. Geven óf ontvangen. Al reeds óf nog niet. Als je er als gemeente in slaagt om gebied voor gebied toe te werken naar én én in plaats van óf óf, dan ontstaat er een hele grote en gezonde voedingsboden voor groei en bloei en blijvende vrucht! In dit seminar hoor je meer over de kracht van balans, maak je een snelle scan van je eigen gemeente en krijg je handreikingen hoe je een beweging van óf óf naar én én in gang kunt zetten, terwijl je wel waakt voor een veilige bedding voor iedereen in de gemeente.

> Workshopronde 2 (één kiezen)

1. Kinderpastoraat – Lucré van Putten
Het is bijzonder dat er zoveel verschillende kinderen bij de gemeente horen. Opgewekte, blije, stille, verdrietige kinderen, kinderen die al veel over Jezus weten, soms ook niet. Wie kinderen ook zijn, welke achtergrond ze ook hebben: ze zijn allemaal welkom, in de dienst, de kindernevendienst, op je club, de zondagsschool. Sommige kinderen hebben wat extra zorg nodig, voor sommigen is een kort, gezellig gesprekje voldoende. We willen in deze workshop een aanzet geven om het contact met kinderen in je kerk te doordenken: hoe vang je signalen op van kinderen, hoe luister je écht naar ze en op welke manier kun jij ‘herder’ zijn voor hen?

2. Grote Broers en Zussen Project – Het Hoe en Waarom van dit succesverhaal – Jacomien Bouwman
Al vele jaren draait in onze gemeente het GBZ-project. De jongens uit groep 6-8 krijgen een grote broer, de meisjes een grote zus. Ze vormen met twee of drie andere leeftijdsgenootjes en de Grote Broer of Zus in deze drie jaar een vast groepje. Samen bezoeken ze de GBZ-middagen en gaan ze op kamp. Daarnaast organiseren ze vaak zelf ook nog activiteiten. Echt samen optrekken dus. In de afgelopen jaren hebben we hier heel veel mooie dingen in zien gebeuren. Graag neem ik jullie mee in de visie achter dit project, en wil ik met jullie nadenken over hoe jullie dit project of elementen hieruit vorm kunnen gaan geven in jullie eigen gemeente.

3. FaceOff, Sport als ideale verbinding tussen jongeren binnen en buiten de gemeente – Jochum Verhoef
FaceOff is de sportcommunity van De Stadskerk. Een sportcommunity is een groep sportende jongeren met allerlei verschillende achtergronden die elkaar wekelijks ontmoeten op het sportveld in de wijk. De sportcommunity helpt jongeren uit onze kerk om in contact te komen met de jongeren die in de wijken Vinkhuizen en Paddepoel wonen. De drempel naar de kerk wordt lager of verdwijnt zelfs helemaal. Sporten is super laagdrempelig en door het wekelijks te doen leer je jongeren goed kennen en groeit de betrokkenheid naar elkaar. We zijn ervan overtuigd – én zien – dat er door die onderlinge band, respect en openheid ontstaat.

4. Zending met een focus – Anja Holwerda
Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente in (uit)zending? Heeft de gemeente als geheel een roeping op het gebied van zending? Of faciliteert de gemeente met name gemeenteleden die een persoonlijke roeping hebben ervaren? Hoe ontdek je welke plek God voor jouw gemeente heeft als het gaat om zending? Welke regie kun je daarin voeren? Op welke manier kun je de verschillende doelgroepen, mannen, vrouwen, kinderen en jongeren, bij zending in de gemeente betrekken? Het is een workshop! We gaan met elkaar in gesprek, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren! Graag tot dan!

5. Durf! – Roelof Alkema 
Durf is een verdiepingsprogramma waarin herstel, gebed en aanbidding samen op gaan. Jonge en volwassen christenen worden stilgezet en onderzoeken wie ze zijn in Christus. Iets voor jouw gemeente?

6. Flow in diensten – Mark Stoorvogel en Wouter de Vos 
Hoe kun je de diensten zo vormgeven dat God alle ruimte heeft om te werken?

7. Creatieve elementen in de dienst – Saint Dera Myburgh
Wat zijn we gevarieerd geschapen door onze creatieve God! Naast de gebruikelijke vormen van het beleven van ons geloof in de diensten – muzikale gezamenlijke aanbidding en een preek waar je veelal aan het luisteren bent – zijn er nog zoveel mogelijkheden. In deze workshop staan we stil bij de diversiteit aan mogelijkheden voor het ontvangen en beantwoorden van Gods liefde. Welke vormen zijn nog meer mogelijk in het ontmoeten van God? Hoe zet je een creatieve vorm in bij het markeren van een prekenserie of seizoensthema? Hoe kun je iedereen in de zaal dienen door verschillende vormen van aanbidding aan te bieden? God heeft ons allemaal verschillend gemaakt en die veelkleurigheid mag tevoorschijn komen in de kerk.

8. Effectieve interne communicatie – Bart Broekman
Het gaat in deze workshop niet over slimme media of praktische apps waarmee we effectiever kunnen communiceren, maar om doorleefde en bewezen handreikingen uit de leiderschapspraktijk. Op basis van herkenbare en veel voorkomende praktijkvoorbeelden worden heldere en concrete principes geformuleerd die misstanden rondom interne communicatie verkleinen. In de workshop wordt aandacht gegeven aan twee interne gebieden: [1] de communicatie tussen leiders onderling en [2] de communicatie van leiders met de gemeente. Regelmatig zenden we een boodschap uit waar de ontvanger totaal niet op zit te wachten. Of we zenden het op een manier uit die niet in overeenstemming is met wat de ontvanger verwacht. Daarom ligt de focus in deze workshop op het kernwoord ‘afstemmen’. Wat betekent dat en hoe doet je dat? Dit klinkt zo logisch en basaal, dat je misschien denkt: moet ik hiervoor een workshop volgen? Toch is dit de reden waarom het vaak misgaat in de communicatie. Herken je dit dan en wil je daar invloed op uitoefenen, investeer dan 75 minuten van je tijd om nieuwe inzichten en concrete tools te ontvangen voor het verbeteren van de interne communicatie.

9. Activiteiten met diepgang – Annemieke de Jong en Kirsten Kooi
Wat wij graag willen is dat onze tieners de kerk als een fijne en goede plek ervaren om te zijn. Dat het een toffe plek is om hun vrienden mee naar toe te nemen en dat de activiteiten die we daar doen ze helpt om te groeien in hun relatie met Jezus, met hun leiders en met elkaar. In deze workshop gaan we samen kijken welke stappen je moet zetten om een geslaagd evenement neer te zetten die levensveranderend kan zijn. We zullen ook uit eerste hand horen wat het kan doen in het leven van een tiener als we investeren in activiteiten met diepgang voor onze tieners. De bedoeling van deze workshop is dat je met een mooi plan voor een tieneractiviteit naar huis gaat.

10. Relatie en richting – Theo van den Heuvel
Vanuit verbinding samen richting geven. Hoe bouw je aan die verbinding en hoe kom je samen aan de juiste richting?

Maak hier nader kennis met al deze workshop- en seminarleiders.

Aanmelden kan binnenkort!

Kosten*

Unie/ABC-leden: € 10,- inclusief lunch** en consumpties (koffie en thee)
Niet Unie/ABC-leden: €15,- inclusief lunch** en consumpties (koffie en thee)
Jongeren tot 18 jaar: € 7,50 inclusief lunch** en consumpties (koffie en thee)

* Mocht de toegangsprijs een belemmering zijn om te komen, neem dan contact op met je regiocoördinator (Unie: Michiel de Nooijer, ABC: Peter Koobs).
** Graag op het aanmeldformulier aangeven als je een vega-lunch wil hebben.

Terug naar Regio Noord