Regio Oost

Op zaterdag 16 februari 2019 wordt de volgende Regiodag gehouden, in Veenendaal, opnieuw samen met Uniegemeenten. Deze dag heeft een centrale plaats in het samen optrekken als regio. Terwijl je individueel en als gemeente wordt geïnspireerd en toegerust, ontmoet je op die dag ook andere gemeenten uit het netwerk die met dezelfde passie gemeente van Jezus willen zijn en met soortgelijke vragen te maken hebben.

Noteer de datum alvast de datum in de gemeente-agenda zodat ieder die meedraagt in de gemeente deze dag kan benutten voor zichzelf en de gemeente! Nieuwe workshops zullen gaan over kringen leiden, leiderschap, diaconaat en gebed in de gemeente.

Vruchtbaar verbonden

In Regio Oost (Midden- en Oost-Nederland) wordt de intervisie van voorgangers en van oudsten erg gewaardeerd. Het is leerzaam om samen open na te (leren) denken over praktijksituaties. Samen zoeken naar Bijbelse waarden en voorbeelden, voor elkaar bidden opdat Jezus Christus in alles geëerd en gevolgd wordt.

Ook helpen we elkaar als gemeenten per mail bij vragen naar informatie en ervaring. Bijvoorbeeld: Is er ervaring met een stage voor nieuwe oudsten? De vragende gemeente wordt ondersteund en de gevende gemeente ervaart dat haar gedachten tot zegen kunnen zijn elders. Zo zijn we vruchtbaar verbonden.

Al enkele jaren organiseren we de Regiodag Oost, een dag vol ontmoeting en inspiratie voor actieve gemeenteleden. De derde editie staat gepland voor zaterdag 16 februari 2019. Jij komt toch ook?!

 

 

Terug naar Regionaal