Regio Oost

In Regio Oost (Midden- en Oost-Nederland) wordt de intervisie van voorgangers en van oudsten erg gewaardeerd. Het is leerzaam om samen open na te (leren) denken over praktijksituaties. Samen zoeken naar Bijbelse waarden en voorbeelden, voor elkaar bidden opdat Jezus Christus in alles geëerd en gevolgd wordt.
Ook helpen we elkaar als gemeenten bij vragen per mail naar informatie en ervaring.
Bv.: Is er ervaring met een stage voor nieuwe oudsten? De vragende gemeente wordt ondersteund en de gevende gemeente ervaart dat hun gedachten tot zegen kunnen zijn elders. Zo zijn we vruchtbaar verbonden.
In voorjaar 2018 wordt de 2e Regiodag gehouden, in Veenendaal waar we welkom zijn bij de Uniegemeente. Zo willen we in deze fase samen optrekken: ABC organiseert de dag, Uniegemeenten zijn welkom om mee te denken en doen.
De datum wordt eind augustus 2017 vastgesteld.

Gerard van der Schee

 

Terug naar Regionaal
Gerard van de Schee