Regiodag Midden/Oost 2019

Programma en aanmelden

Kom op 16 februari naar Veenendaal voor de Regiodag Midden/Oost 2019!

Programma:

  • 9.00 u Zaal open, koffie en badges
  • 9.30 u Start, welkom en lofprijzing
  • Discipelschap volgens Prediker – door Hans Riphagen
  • Miniworkshopronde (te volgen via voorkeur 2 bij aanmelding)
  • Koffiepauze
  • Workshops deel 1 (te volgen via voorkeur 1 bij aanmelding) – Workshopleiders delen uit hun ervaring: inspirerende inzichten en verhalen uit de praktijk van mensen met kennis en kunde.
  • Lunch en ontmoeting – voor de lunch wordt gezorgd!
  • Workshop deel 2 (vervolg op deel 1) – Ruimte voor de vragen en ervaringen uit de praktijk: waar loop je in de gemeente tegenaan rond dit thema? Wat wil je nou altijd eens vragen aan een andere gemeente over hun ervaringen met dit thema?
  • Gezamenlijke afsluiting met gebed in kleine groepen

Workshops:

1. Heilzame Presentie – Bert Roor is al jaren diaconaal bezig: in de praktijk en als CHE-docent. Hij is er in zomer 2018 op gepromoveerd. Bert deelt zijn belangrijkste inzichten en samen praten we verder over ervaringen en vragen. Wist je dat er vier typen diaconale mensen zijn: doeners, delers, denker en donors? Meer info over Bert Roor: www.heilzamepresentie.nl

2. Gebed: start van de gemeente – Ingeborg Janssen (regiocoördinator/docent) woont in een stadsklooster. Gebed is daarin een centraal en samenbindend thema. Hoe maken we gebed (weer) tot de motor van de gemeente? Hoe geven we dat verlangen vorm? Hoe kunnen we dit doen in verbinding met andere gemeenten? De gebedsbeweging 24/7-prayer en ABC-Enkhuizen brengen hun ervaringen in.

3. Discipelen maken 2.0 – Gerard van der Schee (regiocoördinator) neemt jou als oudste of teamleider mee naar een antwoord op de vraag ‘Gaat het goed in de gemeente/ je team?’ Vaak kijken we dan naar activiteiten, of alles loopt. Maar als het ten diepste om mensen gaat, waar kijken we dan naar? En hoe helpen we mensen te groeien als discipel van Jezus, anno nu, terwijl ze actief zijn in de gemeente?

4. Missie als kloppend hart van de gemeente – Rocco Rausch, CAMA Zending. Evangelisatie en zending liggen steeds dichter bij elkaar in een snel veranderende omgeving. Kun je gemeente-zijn zonder missie? Hoe kan missie het hart van de gemeente-zijn? Naar deze vragen zullen we aan de hand van het boek Merkbaar Aanwezig met elkaar gaan kijken. Meer info: www.merkbaaraanwezig.nl

5. Genezing, een zaak van de kerk? – Regien Smit, voorganger Baptistengemeente Silo, gaat in deze workshop in op de vraag hoe in deze tijd de genezingsverhalen in het evangelie te verstaan en welke geloofspraktijk daarbij past. Daarin neemt zij de pinkster- en charismatische beweging mee.

6. Achter de schermen – Albrecht Boerrigter (Algemeen Secretaris) en Martin Baas (lid Unieraad) helpen met een update over onderwerpen van en voor secretarissen en penningmeesters. Zij praten je bij over giftenaftrek na 2020, kascontrole, veiligheid kerkgebouwen, ANBI, AVG. Ook gaan we aan de slag met de fabricage van een handboek voor penningmeesters & secretarissen. Als je vooraf vragen en praktijksituaties in wilt brengen, mail ze dan aan Albrecht Boerrigter: albrecht.boerrigter@baptisten.nl

7. Balans vinden in het pastorale werk – Gretha Simonse (contextueel therapeut) gaat samen met jou op zoek naar de balans tussen pastoraat dat voor het oprapen ligt en dat wat ogenschijnlijk verborgen ligt. Daarbij is oog voor wie je zelf bent en wat je persoonlijk nodig hebt. We helpen elkaar in dit proces en zoeken naar wat we onderling voor elkaar kunnen betekenen.

8. In ieder kind schuilt een acteur – Voor kinderwerkers geeft Ronald Bonk (ABC-Wageningen en initiatiefnemer van Kinderwerk Eropuit!) een workshop In ieder kind schuilt een acteur. Deze interactieve workshop laat je zelf ervaren hoe je kinderen door (Bijbels) toneelspel kunt laten groeien in geloof en als persoon. Daarna praat je samen door over de belangrijkste praktijkvragen, bijvoorbeeld orde houden, ideeën voor feestdagen, kinderen met een rugzak, kinderen leren bidden.

LET OP: Je kunt van de genoemde workshops één workshop van 2 x 5 kwartier volgen (voorkeur 1) en één als mini-ronde van 30 minuten (bij aanmelding aan te geven als voorkeur 2).

Neem voor meer informatie contact op met regiocoördinator Ingeborg Janssen via ingeborg.janssen@baptisten.nl

Naar meer informatie en aanmelden

Terug naar Regio Oost