Regio West

In Zuid- en Noord-Holland zijn redelijk wat ABC en Unie gemeenten. Een goede plek dus om in een pilot te kijken hoe gemeenten uit beide geloofsgemeenschappen elkaar kunnen helpen en stimuleren in het bouwen aan een gemeente van Jezus Christus.
Ingeborg Janssen en ondergetekende gaan dat vormgeven door samen met een paar gemeenten te kennis te maken, door de intervisie voor voorgangers en oudsten open te stellen en samen te werken in de Regiodag 2018 die mogelijk in Amstelveen wordt gehouden.
Ook helpen we elkaar als gemeenten per mail bij vragen naar informatie en ervaring. Bv. Is er ervaring met een stage voor nieuwe oudsten? Hoe werkt het in een kleine, vergrijzende gemeente? Wat zijn goede jeugdsprekers?
De vragende gemeente wordt ondersteund en de gevende gemeente ervaart dat hun gedachten tot zegen kunnen zijn elders. Zo zijn we vruchtbaar verbonden.

Gerard van der Schee

Terug naar Regionaal
Gerard van de Schee