Regio West

In Zuid- en Noord-Holland zijn redelijk wat ABC- en Unie-gemeenten. Een goede plek dus om in een pilot te kijken hoe gemeenten uit beide geloofsgemeenschappen elkaar kunnen helpen en stimuleren in het bouwen aan een gemeente van Jezus Christus.

Ingeborg Janssen en ondergetekende geven dit vorm door samen met een paar gemeenten kennis te maken, door de intervisie voor voorgangers en oudsten en door samen te werken in de Regiodag 2018 die op zaterdag 27 januari in Aalsmeer wordt gehouden. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Ook helpen we elkaar als gemeenten per mail bij vragen naar informatie en ervaring. Bijvoorbeeld: Is er ervaring met een stage voor nieuwe oudsten? Hoe werkt het in een kleine, vergrijzende gemeente? Wat zijn goede jeugdsprekers?

De vragende gemeente wordt ondersteund en de gevende gemeente ervaart dat haar gedachten tot zegen kunnen zijn elders. Zo zijn we als gemeenten vruchtbaar verbonden.

Gerard van der Schee

Terug naar Regionaal
Gerard van der Schee