Regio West

Op zaterdag 9 februari 2019 wordt de volgende Regiodag gehouden, opnieuw samen met Uniegemeenten. Deze dag heeft een centrale plaats in het samen optrekken als regio. Terwijl je individueel en als gemeente wordt geïnspireerd en toegerust, ontmoet je op die dag ook andere gemeenten uit het netwerk die met dezelfde passie gemeente van Jezus willen zijn en met soortgelijke vragen en uitdagingen te maken hebben.

Noteer de datum alvast de datum in de gemeente-agenda zodat ieder die meedraagt in de gemeente deze dag kan benutten voor zichzelf en de gemeente! Nieuwe workshops zullen gaan over kringen leiden, leiderschap, diaconaat en gebed in de gemeente.

Samenwerking ABC en Unie

De regionale samenwerking tussen ABC en Unie in regio West geldt als pilot. Ingeborg Janssen en ondergetekende geven dit vorm door samen met een paar gemeenten kennis te maken, door de intervisie voor voorgangers en oudsten mee te maken en door samen te werken in de gemeenschappelijke jaarlijkse Regiodag.

Ook helpen we elkaar als gemeenten per mail bij vragen naar informatie en ervaring. Bijvoorbeeld: Is er ervaring met een stage voor nieuwe oudsten? Hoe werkt het in een kleine, vergrijzende gemeente? Wat zijn goede jeugdsprekers?

De vragende gemeente wordt ondersteund en de gevende gemeente ervaart dat haar gedachten tot zegen kunnen zijn elders. Zo zijn we als gemeenten vruchtbaar verbonden.

Gerard van der Schee

 

 

Terug naar Regionaal
Gerard van der Schee