Regiodag West 2019

Programma en aanmelden

Kom op 9 februari naar Aalsmeer voor de Regiodag West 2019!

Programma:

  • 9.00 u Zaal open, koffie en badges – Marktplaats: neem folders mee van events uit verleden of heden en documenten/atrributen die behulpzaam zijn rond visie en opbouw van jouw eigen gemeente
  • 9.30 u Start, welkom en lofprijs o.l.v. Gerard van der Schee en Ingeborg Janssen
  • Opening met Woord en gebed o.l.v. Henk Bakker
  • Miniworkshopronde (te volgen via voorkeur 2 bij aanmelding)
  • Koffiepauze
  • Workshops deel 1 ( te volgen via voorkeur 1 bij aanmelding)
  • Lunch en ontmoeting – lunch zelf meenemen!
  • Workshop deel 2 (vervolg op deel 1)
  • Afsluiting en toewijdingsmoment

Workshops:

1. Heilzame Presentie – Bert Roor is al jaren diaconaal bezig: in de praktijk en als CHE-docent. Hij is er in zomer 2018 op gepromoveerd. Bert deelt zijn belangrijkste inzichten en samen praten we verder over ervaringen en vragen. Wist je dat er vier typen diaconale mensen zijn: doeners, delers, denker en donors? Meer info over Bert Roor: www.heilzamepresentie.nl

2. Gebed de stille motor – Ingeborg Janssen(regiocoördinator/docent) woont in een stadsklooster. Gebed is daarin een centraal en samenbindend thema. Hoe maken we gebed (weer) tot de motor van de gemeente. Hoe geven we dat verlangen vorm? Hoe kunnen we dit doen in verbinding met andere gemeenten? De gebedsbeweging 24/7-prayer brengt hun ervaringen in.

3. Discipelen maken 2.0 – Gerard van der Schee (regiocoördinator) neemt jou als oudste of teamleider mee naar een antwoord op de vraag Gaat het goed in de gemeente/ je team? Vaak kijken we dan naar activiteiten, of alles loopt. Maar als het ten diepste om mensen gaat, waar kijken we dan naar? En hoe helpen we mensen te groeien als discipel van Jezus, anno nu, terwijl ze actief zijn in de gemeente? We gaan aan de slag met vier kernpunten.

4. Intergenerationeel gemeente zijn – Peter Kos (voorganger De Rank Utrecht) deelt interactief zijn visie en ervaring over een gemeente waar jong en oud tot hun recht komen. Kinderen en jeugd hebben een andere leefwereld, in muziek, beeld en levensvragen dan senioren of millennials; samen ben je een gemeente die anderen en jezelf het goede gunt; hoe werk dat samen?

5. Missie als kloppend hart van de gemeente – Rocco Rausch (voorganger ABC-Tilburg/ CAMA-medewerker) nodigt je uit voor missie aan tafel. Evangelisatie en zending komen steeds dichter bij elkaar te liggen in een snel veranderende omgeving. Hoe kan missie het hart van de gemeente-zijn en gemeente-zijn niet zonder missie? Naar deze vragen zullen we aan de hand van het boek Merkbaar Aanwezig met elkaar gaan kijken. Meer info: www.merkbaaraanwezig.nl

6. Eenheid als het spannend wordt – Eddy de Pender (in 2006 oprichter van Netwerk Vredestichters, coach en auteur) geeft aan de hand van een casus inzicht in wat spanning – in de kerk, in je kring/team of elders – met ons doet. En welke bijbelse principes helpen om conflicten te voorkomen en op te lossen. Voor wie iets meer zoekt dan de mantel der liefde. Meer info: www.vredestichters.nl

7. Achter de schermen – Anne Mulder en Martin Baas (leden van de Unieraad) helpen met een update over onderwerpen van en voor secretarissen en penningmeesters. Zij praten je bij over giftenaftrek na 2020, kascontrole, veiligheid kerkgebouwen, ANBI, AVG. Ook gaan we aan de slag met de fabricage van een handboek voor penningmeesters & secretarissen.

8. In ieder kind schuilt een acteur – Voor kinderwerkers geeft Ronald Bonk (ABC-Wageningen en initiatiefnemer van Kinderwerk Eropuit!) een workshop In ieder kind schuilt een acteur. Deze interactieve workshop laat je zelf ervaren hoe je kinderen door (Bijbels) toneelspel kunt laten groeien in geloof en als persoon. Daarna praat je samen door over de belangrijkste praktijkvragen, bijvoorbeeld orde houden, ideeën voor feestdagen, kinderen met een rugzak, kinderen leren bidden.

LET OP: Je kunt van de genoemde workshops één workshop van 2 x 5 kwartier volgen (voorkeur 1) en van de workshop nummer 1 t/m 6 (dus niet 7 en 8) één als mini-ronde van 30 minuten (bij aanmelding aan te geven als voorkeur 2).

Neem voor meer informatie contact op met regiocoördinator Gerard van der Schee via gerard@vdschee.nl

Naar meer informatie en aanmelden

Terug naar Regio West