Regio Zuid

Als ABC en Unie gemeenten hebben we Nederland in zes regio’s verdeeld, die elk een eigen regiocoördinator hebben. De regiocoördinator helpt gemeenten zich aan elkaar te verbinden, organiseert regionale bijeenkomsten en is aanspreekpunt voor de landelijke organisatie bij vragen en ideeën.

Onder de regio zuid vallen de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Hier zijn 12 ABC-gemeenten en 3 Unie-gemeenten te vinden.

Regiocoördinator Jonathan Schouten stelt zich graag even aan je voor:

“Samen met mijn vrouw en kinderen woon ik in Waalwijk. Naast mijn rol als regiocoördinator ben ik parttime in dienst van de CAMA Parousia gemeente in Den Bosch. Als pastor ben ik verantwoordelijk voor pastoraat en kringen.

Het is mijn verlangen, dat de ABC en Unie kerken in zuid met elkaar een hechte familie vormen. De activiteiten die we in de regio ontplooien zijn hierop gericht. We stimuleren leiders van de lokale kerk om met elkaar op te trekken, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Samen zijn we onderweg en proberen we de missie die God ons heeft gegeven vorm te geven. We zoeken met elkaar naar manieren om dat in te vullen op een manier die past in deze tijd en de context van zuid Nederland.
Het is mijn overtuiging dat het heel goed is, als lokale kerken regionaal en nationaal met andere kerken optrekken en zich aan elkaar verbinden. Hier wil ik me als regiocoördinator graag voor inzetten. Ik zie het als een uitdaging om naast voorgangers en stafwerkers, ook andere kaderleden van de lokale kerk te stimuleren relaties op te bouwen binnen het netwerk van de ABC en Unie.”

regiozuid@abcgemeenten.nl
06 26 444 657

 

 

 

 

 

Terug naar Regionaal
Jonathan Schouten