Regiodag Zuid 2019

Programma en aanmelden

Kom op 23 februari naar Eindhoven voor de Regiodag Zuid 2019!

Programma:

  • 9.45 uur Inloop koffie/thee
  • 10.15 uur Welkom en opening
  • 11.00 uur Ontmoeting en gesprek in de volgende bedieningsgroepen/seminars:

– Missie dichtbij
– Kinderwerk
– Jeugdwerk
– Pastoraat en kringen
– Penningmeesters en secretarissen
– Diensten
– Voorgangers/oudsten

  • 12.30 uur Lunch
  • 13.30 uur Vervolg in bedieningsgroepen: Op welke manier kun je met elkaar samenwerken?
  • 14.15 uur Gezamenlijke afsluiting
  • 14.30-15.30 uur ‘Borrel’

Toelichting seminars:

Missie dichtbij
Christiaan Bakker (Oss) en Jan Cuppen (Eindhoven) leiden dit seminar. Jezus zei: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Nederland, en dan zeker het zuiden van ons land, is zendingsgebied. Maar de maatschappij is veranderd en oude manieren werken niet. We hebben nieuwe missionaire initiatieven nodig om de zendingsopdracht te vervullen. Wat gebeurt er op andere plaatsen in Nederland waar de secularisatie ook toeslaat? En wat zijn de verschillende ervaringen bij ons en van jullie? Dit is het uitgangspunt van dit seminar. Van harte welkom!

Kinderwerk
Claudia van de Laak (Den Bosch) leidt dit seminar. Kinderen en de kerk, hoe doe je dat? Welke plek hebben kinderen in onze kerk en hoe leren wij ze de liefde van Here Jezus? Hoe hebben we relatie met de kinderen en bouwen we aan de relatie zodat ze ook de liefde van de Here Jezus ervaren en ze open staan voor het Woord van God? Grote vragen voor ‘kleine’ mensen.

Jeugdwerk
Renate Neuteboom (Wijchen) leidt dit seminar. Het jongerenwerk in de gemeente is een grote uitdaging. De jeugdtrends geven aan dat de jongeren verzuipen in informatie maar juist hongeren naar kennis. Hoe kunnen wij in het jongerenwerk voorzien in deze behoefte? En hoe bereiken we de jongeren en hoe kunnen we ze betrekken in de gemeente? Laten we met elkaar nadenken over deze vraagstukken op de Regiodag.

Pastoraat en kringen
Wim Janssen (Wijchen) en Jan de Vries (Brunssum) leiden dit seminar. Omzien naar elkaar vormt de basis van het pastoraat. Vandaar het belang van kringen. Mensen willen gezien en gehoord worden hetgeen niet meer zo vanzelfsprekend is in onze samenleving. Maar in de gemeente hoort dat niet zo te zijn. In Galaten 6:10 worden wij opgeroepen goed te doen voor allen maar in het bijzonder voor onze geloofsgenoten. De kring kan daartoe een veilige plaats zijn om te delen en te ontvangen wat je nodig hebt. Ook hier geldt ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Penningmeesters en secretarissen
Anne Mulder (lid Unieraad) en Conny van Kooij (financiële administratie Unie) praten u tijdens het seminar bij over vrijwillige bijdragen, giftenaftrek, kascontrole, veiligheid kerkgebouwen en ANBI. Wij gaan aan de slag met de fabricage van een handboek voor penningmeesters & secretarissen. Daarnaast is er gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen naar aanleiding van vragen en casussen die de deelnemers inbrengen.

Diensten
Marc Volgers (Den Bosch) en Rocco Rausch (Tilburg) leiden dit seminar. Zij zullen onder andere stilstaan bij hoe je op andere manieren een dienst kunt invullen, zoals een dienst waarbij iedereen die aanwezig is actief participeert en inbreng kan hebben. Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Voorgangers/oudsten
De afgelopen Regiodag hebben we nagedacht over leiderschap n.a.v. het leven van Mozes. We hebben toen als groep geconcludeerd dat we behoefte hebben aan leiderschapsontwikkeling van onszelf en van anderen. Op 23 februari willen we samen met jullie nadenken over ‘het belang van goed leiderschap’. Aan het eind van het seminar willen we met jullie delen hoe we het ontwikkelen van leiderschap voor onze regio vorm zouden kunnen/willen geven. Dit seminar wordt gegeven door Michiel Hollander (Weert) en Jeroen Timmermans (Roermond).

Neem voor meer informatie contact op met regiocoördinator Jonathan Schouten via regiozuid@abcgemeenten.nl.

Naar meer informatie en aanmelden

Terug naar Regio Zuid